zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Sochařská soutěž "Zdeněk Kopal - dvojhvězdy" má dva finalisty
7.11.2003

Město Litomyšl vyhlásilo sochařskou soutěž na jejímž konci má být návrh plastiky, která by nejlépe vystihovala přínos litomyšlského rodáka a astronoma světového formátu Zdeňka Kopala.  
Litomyšlská radnice vyzvala k účasti tyto čtyři sochaře: Arnolda Bartůňka, Federica Diaze, Františka Jandu a Mariána Karla.
Koncem dubna se konalo zasedání soutěžní poroty ve složení architekt Josef Pleskot, městská architektka Zdeňka Vydrová, zástupce akademie výtvarných umění Jan Hendrych, akademický sochař Jiří Věneček, zástupce Astronomického ústavu UK Praha Martin Šolc, starosta Jan Janeček a člen rady města Miroslav Brýdl. Za neúčast v porotě se z důvodů časové zaneprázdněnosti omluvili Jiří Grygar a Olbram Zoubek.
 Členové poroty se nejprve seznámili s prostorem, kde stával rodný dům profesora Kopala a kde by měla být plastika umístěna (nedaleko hotelu Dalibor). Poté porota zvolila svým předsedou Jiřího Věnečka a seznámila se podrobně s návrhy jednotlivých soutěžících.   
 Bylo konstatováno, že všichni zúčastnění splnili soutěžní podmínky a posuzovány byly tedy všechny předložené návrhy. Následným hlasováním bylo odsouhlaseno, že   Federico Diaz a Marián Karel postupují do dalšího kola. S oběma autory bylo dohodnuto, že své návrhy na základě vznesených připomínek ještě dopracují a předloží nejpozději do poloviny května k definitivnímu posouzení porotě. Všem soutěžícím bylo přiznáno skicovné a odměna za modely ve výši 20 tis. Kč.

Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003