zdeněk kopal - konference o hvězdách a lidechtiskové zprávy

Dvojhvězda odhalena
V sobotu 3. dubna bylo slavnostně odhaleno neobvyklé sochařské dílo znázorňující ústřední téma astronoma světového významu Zdeňka Kopala. Slavnostního odhalení, které se konalo až po západu slunce, se kromě Kopalových dcer zúčastnila celá řada žáků Zdeňka Kopala a další astronomové z dvaceti zemí světa.

Poklona Zdeňku Kopalovi na Slavíně
Světově proslulý astronom prof. RNDr. Zdeněk Kopal, DSc. se narodil 4. dubna 1914 v Litomyšli a zemřel 23. června 1993 ve Velké Británii. V souladu se svou poslední vůlí je pohřben v rodné zemi. V pondělí 29. března se na vyšehradském hřbitově Slavín v Praze konalo pietní shromáždění k uctění památky prof. Zdeňka Kopala.

Sjezd České astronomické společnosti
se uskuteční 3. - 4. 2004 v Litomyšli. V pořadí již 16. sjezdu ČAS se zúčastní na 35 delegátů jednotlivých složek společnosti a několik hostů, mimo jiné i předseda Slovenské astronomické společnosti. Sjezd bude bilancovat činnost za uplynulé tři roky a volit nové vedení České astronomické společnosti na další tři roky.

"Dvojhvězdy - odkaz Zdeňka Kopala"
je název mezinárodní konference, která se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petra Mareše, CSc., hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a starosty Litomyšle Ing. Jana Janečka ve dnech 31. 3. - 3. 4. 2004 v zámeckém areálu v Litomyšli.

Slavnostní odhalení dvojhvězdy
Odhalení unikátního sochařského díla, které bude symbolizovat Kopalovo ústřední téma - dvě nekulové kapkovité hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště těsné dvojhvězdy - proběhne v předvečer 90. výročí narození Zdeňka Kopala, v sobotu 3. dubna ve 20.30 hodin. Slíbit můžeme malou světelnou podívanou pod heslem "Kopal - hvězdy, hvězdy - noc, noc - tma, tma - světlo". Plastika je světovým unikátem nejen pro svůj obsah, ale také díky materiálu ze kterého je vyrobena a také díky použité technologii. Kapkovité hvězdy jsou navíjeny z uhlíkového vlákna, které se používá především na výrobu komponentů vesmírných lodí.

Pietní shromáždění k uctění památky prof. Kopala
Česká astronomická společnosti a Město Litomyšl zvou na pietní shromáždění k uctění památky prof. Zdeňka Kopala, jež se uskuteční na vyšehradském hřbitově Slavín v Praze v pondělí 29. března 2004 od 14 hodin.

Program oslav O hvězdách a lidech
V dubnu tohoto uplyne devadesát let od narození významného českého astronoma, profesora Zdeňka Kopala. Víc než rok připravovalo Město Litomyšl ve spolupráci s odbornou veřejností celou sérii akcí v souvislosti s tímto významným výročím. Část oslav "O hvězdách a lidech" je určena pouze pro odborníky, ale významná část pro nejširší veřejnost.

Dobrá zpráva pro filatelisty
Oslavy "O hvězdách a lidech" udělají radost nejen astronomům a matematikům, ale také filatelistům. Připraven je totiž tisk omezeného nákladu korespondenčních lístků s přítiskem k 90. výročí narození Zdeňka Kopala a odhalení unikátního sochařského díla.

Přípravy mezinárodní astronomické konference vrcholí
Přelom března a dubna bude v Litomyšli ve znamení oslav 90. výročí od narození slavného světového astronoma, litomyšlského rodáka Zdeňka Kopala. V rámci konference bude v Litomyšli odhalen také památník Zdeňku Kopalovi, na místě, kde kdysi stával jeho rodný dům. Přípravných schůzek se pravidelně účastní také přední český vědec v oboru astrofyziky doc. RNDr. Jiří Grygar CSc., který redakci Lilie zodpověděl několik otázek

Konto Kopal otevřeno
V polovině listopadu byla oficielně zahájena veřejná sbírka za účelem zhotovení památníku profesora Zděňka Kopala v Litomyšli. Sbírka probíhá formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu č. 270807430677/0100, který je vedený u Komerční banky v Litomyšli. Vybrané peníze z Konta Kopal budou použity na realizaci neobvyklého sochařského díla, které bude na místě rodného domu Zdeňka Kopala připomínat památku tohoto světově proslulého astronoma, litomyšlského rodáka.

Zahájena úprava plochy pro osazení plastiky

Neobvyklé sochařské dílo připomene Kopala

Sochařská soutěž "Zdeněk Kopal - dvojhvězdy" má dva finalisty

život  dílo  foto  plastika  sbírka  oslavy  kontakt  tisk  partneři oslav  english

tvůrci webu © 2003