Náhled Náhled Interaktivní mapa Náhled Náhled Interaktivní mapa
Tisk Email
Současná podoba parku obklopujícího zámek ze tří stran pochází z konce 18. století. Tehdy po terénních úpravách, jimiž vyrovnali plochu zahrady do roviny, proměnili Valdštejnové-Vartemberkové její jihozápadní část orientovanou směrem k městu ve francouzský park a ohradní zeď ozdobili barokními a klasicistními sochami a dekorativními vázami.

Klasicistní sochy Marta a Minervy původně umístěné na zámecké zdi naproti piaristické koleji, které byly přemístěny na severní zeď francouzské zahrady až roku 1952, jsou dílem místního sochaře Václava Hendrycha. Barokní sochy Apolona, Cerery, Plutona a Diany na západní zdi zahrady vytvořil v první polovině 18. století pravděpodobně někdo z okruhu spolupracovníků Jiřího Františka Pacáka. Tyto sochy byly až do roku 1952 otočeny čelem k městu. Součástí francouzské zahrady je také empírový zahradní altán s malbami egyptské krajiny tradičně nazývaný salet. V souvislosti s úpravou parku byla u severozápadního rohu zámku postavena klasicistní budova vrchnostenského úřadu, v níž sídlil správce panství. Dnes je v ní mateřská škola.

Dolní část zahrady nacházející se v severní části areálu byla proměněna v anglický park. V jeho severovýchodním rohu se stojí pískovcová socha lva s nápisem „Frater fratri“ čili „Bratr bratru“, kterou nechal v roce 1808 zhotovit hrabě Jiří Josef Valdštejn-Vartemberk na památku svého bratra Františka, padlého v Itálii. Součástí anglického parku je i rybníček poblíž východní zámecké zdi za stájemi. Střed této části zahrady zaujímá jeviště a hlediště a vybudované pro potřeby operního festivalu Smetanova Litomyšl.