separator
Litomyšlské zámecké návrší má za sebou bohatou, více než tisíciletou historii. První zmínka o něm patrně pochází z pera děkana pražské kapituly Kosmy z počátku 12. století. Ten ve své latinsky psané Kronice české vztahuje k roku 981 existenci pomezního hradu Litomyšle, který stál na východní hranici slavníkovského panství. Přestože nebyla existence této stavby na místě dnešního zámeckého návrší potvrzena archeologickými výzkumy, bývá historiky často kladena právě do tohoto prostoru. Koncem 11. století založil kníže Břetislav II. poblíž hradu tzv. "kostel litomyšlský", který je první známou litomyšlskou církevní institucí. Její bližší určení však není známo, snad se jednalo o benediktinský řádový dům.