Vyhledat na webu
en

Strategický plán rozvoje města Litomyšl

Dotazník

Pro úspěšné odeslání dotazníku musíte vyplnit otázky označené hvězdičkou (podbarvené červeně). Děkujeme.

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a návrhy na zlepšení:


Oznámkujte jako ve škole (1 – výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 – nedostatečná kvalita, zcela nespokojen/a).
ovzduší včetně imisí dopravy a průmyslu

hlukové znečištění ve městě

zeleň ve městě

kvalita vody ve vodních nádržích a vodotečích

ochrana zdrojů pitné vody

systém odpadních vod

systém sběru a nakládání s odpady

množství a druhy nádob na separovaný odpad


Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření. Zde můžete také vepsat lokality, které by zasloužily větší péči:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:


Jste pro další růst města, respektive zábor půdy na okrajích města, pro novou výstavbu? (s pozitivy a negativy s tím souvisejícími?
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření. Zde můžete uvést lokality, ve kterých nejste se stavem vozovek spokojeni:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření. Zde upřesněte, v jakých lokalitách jste nespokojeni se stavem chodníků:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření, případně s návrhem na zlepšení, včetně lokality:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření, v případě nespokojenosti upřesněte lokalitu:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření, v případě nespokojenosti prosíme o návrhy na zlepšení:


MŠ Sedmikráska (II. MŠ)

MŠ V Líbánkách (I. MŠ)

MŠ V Líbánkách (III. MŠ)

ZŠ Zámecká (I. ZŠ)

ZŠ U školek (II. ZŠ)

ZŠ T. G. Masaryka (III. ZŠ)

ZUŠ B. Smetany (ZUŠ)

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:


MŠ Sedmikráska (II. MŠ)

MŠ V Líbánkách (I. MŠ)

MŠ V Líbánkách (III. MŠ)

ZŠ Zámecká (I. ZŠ)

ZŠ U školek (II. ZŠ)

ZŠ T. G. Masaryka (III. ZŠ)

ZUŠ B. Smetany (ZUŠ)

Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení:
Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení:


Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření a případné návrhy na zlepšení:


Oznámkujte Vaši spokojenost jako ve škole (1- výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 - nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a). V komentáři uvítáme Vaše návrhy na zlepšení v konkrétní oblasti, popřípadě v oblasti nedefinované. V případě nespokojenosti s přístupem úředníků uveďte do komentáře, o který konkrétní odbor se jedná.
úřední hodiny (rozsah)

informování o dění ve městě

úroveň služeb městského úřadu

přístup zaměstnanců městského úřadu

prostředí městského úřadu

informační systém v budovách městského úřadu

informace na internetu a sociálních sítích

možnost vyřizovat některé záležitosti elektronicky

bezbariérový přístup do budov městského úřadu

činnost Městské policie Litomyšl

činnost Městských lesů Litomyšl

činnost Městských služeb Litomyšl


Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:


Oznámkujte Vaši spokojenost jako ve škole (1 – výborná péče, jsem spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a). V komentáři uvítáme Vaše návrhy na zlepšení v konkrétní oblasti, popřípadě v oblasti nedefinované.
kulturní zařízení (knihovna, městská galerie, budovy na zámeckém návrší, Smetanův dům)

centrum sociální pomoci (stávající domovy pro seniory)

veřejné osvětlení

veřejná prostranství

bezbariérové stezky a přístup do veřejných budov města

městský mobiliář

dětská hřiště

sportoviště pro organizovaný sport

sportoviště pro volný čas (venkovní sportoviště volně přístupná)


Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:


Oznámkujte spokojenost s informačními zdroji města jako ve škole (1- výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 - nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a).
V komentáři uvítáme Vaše návrhy na zlepšení.
webové stránky

zpravodaj města Lilie

městský rozhlas

Městská kabelová televize CMS TV

facebookové stránky města Litomyšl, a facebook Lilie

úřední deska města

komunikace se zaměstnanci městského úřadu


Komentář – Váš prostor k dalšímu vyjádření:


Odkud čerpáte informace o dění ve městě nejčastěji?
(vyberte z výše uvedené tabulky, případně doplňte další zdroje, například od přátel a rodiny)Komentář – Váš prostor k vyjádření:


SMART CITY (CHYTRÉ MĚSTO) je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městě. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.

Každou aktivitu označte dle vašich preferencí. Popř. definujte další neuvedenou oblast do komentáře.
portál občana

chytré lavičky

chytré parkování

chytré veřejné osvětlení

chytré monitorování svozu komunálního odpadu

chytrý bezpečnostní kamerový systém

chytré monitorování životního prostředí

chytrá veřejná doprava


Komentář – Váš prostor k vyjádření a připojení dalších návrhů:


Vyberte čtyři oblasti, které shledáváte za důležité, a dvě oblasti, které shledáváte za nedůležité, popř. definujte další neuvedenou oblast do kategorie „jiné“.
bydlení
 
 

školství, vzdělávání
 
 

volnočasové aktivity
 
 

sport
 
 

kultura
 
 

podnikatelské aktivity
 
 

služby pro občany
 
 

dopravní infrastruktura
 
 

budování bezbariérových chodníků a vstupů, investice pomáhající k začleňování tělesně i mentálně hendikepovaných spoluobčanů
 
 

sociální služby
 
 

lékařská péče
 
 

cestovní ruch
 
 

životní prostředí
 
 

bezpečnost ve městě
 
 

komunikace s veřejností
 
 

SMART CITY
 
 

správa města
 
 

podpora zaměstnanosti
 
 

jiné
důležité
nedůležitéKomentář – Váš prostor k vyjádření:


Základní charakteristiky respondenta
Otázky označené hvězdičkou jsou povinné k vyplněníCo by Vás přimělo si jej zřídit?

Děkujeme Vám za spolupráci!

Město Litomyšl neukládá žádné osobní údaje spojené s vyplněním tohoto dotazníku vyjma IP adresy odesílatele, která bude případně použita pouze pro kontrolu poskytnutých dat z tohoto formuláře.
Data budou použita jako podklad pro tvorbu strategického plánu města. Děkujeme za Váš čas a ochotu.

 
Youtube Litomyšl