Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Starostova odpovědna Odpověď starosty

dne 11. 04. 2021 10:25:09 se dotazoval Bohumil Kubiček

Cyklostezky

Pane starosto dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to vypadá s cyklostezkami. Myslím si že máme co dohánět Děkuji Kubíček


Odpověď ze dne 13. 04. 2021 10:41:00:

Vážený pane Kubíčku,


děkuji za Váš dotaz. Máte pravdu - i já jsem toho názoru, že v oblasti infrastruktury pro cyklodopravu má Litomyšli co dohánět. Od mého nástupu na radnici jsem si toto vzal jako jednu z priorit. Nicméně je nutno přiznat, že v historickém centru asi nic moc více nevymyslíme - ulice jsou úzké a vybudovat cyklopruh v podstatě znamená buď komunikaci udělat jednosměrnou (to se podařilo např. na Vodních valech či M. Kuděje, ale asi to nedokážeme Na Lánech nebo na Trstěnické ulici), nebo úplně omezit parkování - a k tomu nejsme zatím schopni vybudovat dostatek záchytných parkovišť (např. na Havlíčkově ulici či T G. Masaryka). Také je potřeba si uvědomit, že Litomyšl je jedno velké údolí kolem Loučné a tedy největší logiku má cyklodoprava podél řeky - po rovině a pak dál ven z města. Nicméně hned po mém nástupu jsme se začali s kolegy scházet nad možností rozvoje cyklodopravy a zde jsou jednotlivé projekty, které jsou v různé fázi přípravy:


1) Nejdále je vybudování cyklostezky od Husovky směrem na Nedošín k Adforsu (podél kolejí). Zde se konečně povedlo dořešit vlastnictví pozemků podél celé cyklostezky a byla podána žádost o dotaci. Celkové odhadované náklady na vybudování 553 metrů dlouhé cyklostezky jsou 7,4 mil Kč a z toho by měla dotace činit 3,9 mil. Kč. Realizovat by se toto nové propojení pro cyklisty mělo nejdéle do konce roku 2022. 


2) Dále se bavíme o propojení několika cest kolem města - jednak protierozní komunikace, kterou jsme nedávno koupili od ZD (od kravína ke Kornicím) s cestou ke staré plovárně (již máme vyprojektováno a finalizujeme jednání ohledně pozemků) a pak také napojení cesty kolem staré plovárny kolem domů ve Vlkově směrem k cestě z Líbánek na Suchou (zde je hotová studie a začínáme jednat s majiteli pozemků o možném odkupu či výměně). K tomu řešíme ve spolupráci s krajem kompletní opravu povrchu na výše zmiňované spojnici ke Kornicím v souvislosti s opravami Zahájské. Pokud se to podaří, vznikne nad Litomyšli hezké svezení nejen pro cyklisty. 


3) Se starostou Osíka jsme koncem minulého roku začali plánovat propojení Litomyšle a Osíka cyklostezkou. I zde je několik variant, zatím se pracovně nejlépe jeví "obnovení" bývalé silnice na Osík - tedy pokud pamatujete ono "esíčko", které je stále ve vlastnictví kraje a mohlo by to majetkově být řešitelné. K tomu nyní projektanti řeší detaily možného napojení cesty od Wembley kolem Školek... ani tam to není technicky jednoduché, ale nějaké návrhy již byly na kraj odeslány a snad se domluvíme.


4) Podobná jednání jsme měli i se starosty Strakova a Janova (tyto dvě obce se navzájem propojí cyklostezkou) a nyní hledáme nejlepší propojení na Černou horu. Zde je nutno podotknout, že do této realizace významně zasáhne vybudování dálnice D35, neboť dojde k přeložce stávající spojnice Litomyšle se Strakovem a s tímto musíme počítat již nyní při projektování.


5) Samozřejmě se bavíme i o Oseckém údolí - a to jak po délce kolem Desinky, kde oslovujeme a vykupujeme či měníme pozemky, tak i propojku směrem z města bez nutnosti objíždět areál Školek Litomyšl, ale i zde to naráží jak na otázky se zabezpečením areálu, tak s nesouhlasem majitelů pozemků.


6) Dalším územím, kterým se zabýváme, je propojení ulice Na Lánech kolem lánského hřiště k Loučné a mostu přes Loučnou u bývalého Perštejna/budoucího Lidlu. Zde vychází extrémně draze navrhovaná lávka. Povodí Labe zde trvá na minimalizaci rozlevu vody při případné stoleté povodni a i tak musíme jednat se všemi majiteli dotčených pozemků v případě zvýšení vody. Zde to vidím opravdu na dlouho. Pokud namítnete, abychom prostě udělali malou lávku, která by rozliv vody nezpůsobila, tak to prostě nejde - Povodí má své podmínky a bez jejich souhlasu nemůžeme postavit přes Loučnou nic.


7) Moji předchůdci jednali také s majiteli pozemků směrem na Vysoké Mýto, aby se mohla prodloužit stávající cyklostezka "v lukách" - ale ti nesouhlasí s výstavbou za žádných podmínek a bez toho prostě nelze stavět.


8) Bylo vybudováno dětské dopravní hřiště na Wembley a v prostoru starého fotbalového hřiště (přesněji na polovině) bychom do budoucna rádi vystavěli tzv. pumptrack ovál - tedy ovál pro jízdu na zvlněném podloží, kdy vlastním tělem poháníte kolo a dle odborníků je to velmi dobré pro koordinaci a naučení se jízdy na kole - toto bychom snad měli realizovat v příštím roce, dokončujeme dokumentaci.


9) Asi největším projektem do budoucna je teoretické spojení světelné křižovatky s kruhovým objezdem u budoucího Lidlu cyklopruhy. Až bude postavena dálnice D35 kolem města, chtěli bychom ze stávajících čtyř pruhů I/35 komunikaci přetvořit na "normální" dvojpruh a zbylé pruhy využít jak na parkování automobilů (jako parkovací zázemí pro centrum města, neboť vzdušnou čarou jsou to desítky, maximálně stovky metrů), tak také pro cyklodopravu. Hovořil jsem o tomto řešení s panem generálním ředitelem ŘSD i ředitelem SÚS Pardubického kraje a oba to viděli jako reálné. Již jsme zadali prvotní dopravní průzkumy technické možnosti tohoto řešení, abychom byli připraveni toto výše zmíněným institucím včas představit a realizaci požadovat.


Obecně řečeno, rychlejší rozvoj infrastruktury cyklodopravy velmi brzdí neochota majitelů prodat pozemky pro takovéto stavby (a není zákonná možnost je jakkoli "nutit" - což je ale asi z hlediska vlastnického práva správně), historicky úzké silnice a nutnost zachovat na širokých ulicích parkování. Přes to všechno Vás mohu ujistit, že zlepšení podmínek pro cyklodopravu beru jako jeden z opravdu důležitých bodů pro kvalitnější život v Litomyšli. Co se nepodařilo za posledních třicet let, nelze za tři roky napravit, ale projektů máme rozpracováno spoustu a pevně věřím, že během příštích několika let (ať už sedí na radnici jako starosta kdokoliv) se to bude pomalu, ale jistě zlepšovat.


K výše uvedeným projektům přemýšlíme i o zlepšení drobnějších (dobíjení pro elektrokola v turistickém zázemí u radniční věže, stojany na kola apod.)


Děkuji za pochopení, přeji hezký den Vám i všem milovníkům jízdy na kole.


Daniel Brýdl, starosta

 
Youtube Litomyšl