Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Semináře a školení

Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi

21. 11. 2022 : Internát Litomyšlské nemocnice 9.00 - 15.00 Cena: 300 Kč

POUZE PRO PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL

Komunikace je hlavním pracovním nástrojem učitele. A komunikační dovednosti jsou tedy neustále se vyvíjejícím se nástrojem, který nikdy není hotový. Proto je třeba podporovat rozvoj komunikačních technik, nadhledu a účelu. Akce je zaměřená nejen na konkrétní komunikační techniky, ale také na fakt, že každý dětský věk vyžaduje jinou formu, obsah a kompetenci. Akce je rozdělená do čtyř dvouhodinových bloků.

-         1. blok (2 hodiny): Komunikace má dva hlavní procesy – vnitřní (myšlení) a vnější (mluvení). Mezi oběma procesy se celý život tvoří vazba, která má kvalitativní charakteristiku. Účastníci se budou rozdíl v těchto oblastech učit chápat a rozeznávat – že mladší dřív mluví než myslí a starší by to měl mít naopak. Většina lidí si není vědoma faktu, že si toho hodně myslí, ale relativně málo řeknou, řadu informací neumí zformulovat, ale také často mluví, aniž by rozuměli. Patří k tomu i dovednost klást otázky.

-         2. blok (2 hodiny): Je třeba znát rozdíly mezi malými, většími a dospívajícími dětmi a samozřejmě dospělými. Velkou bolestí sboroven je nedostatečná kompetence a dovednost komunikace mezi učiteli, popř. mezi učiteli a rodiči. S každým věkovým obdobím je jiná domluva a je třeba, aby to učitelé znali a akceptovali. Účastníci se proto dozvědí charakteristiky komunikace jednotlivých věkových období.

-         3. blok (2 hodiny): Komunikace není jen verbální, ale je existuje také komunikace tělem („řeč těla“), emocemi (prozodie) a komunikační nedostatky (tzv. paraverbální jevy). Učitelé potřebují znát a ovládat všechny čtyři oblasti, protože v opačném případě se jednak s dětmi nedomluví a navíc se stávají terčem parodování a nápodoby. A zde se ukazuje komunikace mezi učiteli jako klíčová – kolegové jsou první, kdo by měl umět říct kolegovi, když se příliš odchyluje od normy. Ať formou nebo obsahem.

-         4. blok (2 hodiny): Každý člověk se potřebuje naučit přijímat i formulovat zpětnou vazbu. Když se ve vztazích začne něco kazit, zpravidla je to roto, že se rozpadá komunikační zpětná vazba. Účastníci se tedy dozvědí zákonitosti a formy zpětné vazby, včetně základních komunikačních technik, kterými se zpětná vazba formuluje. Do tohoto bloku spadá i závěrečný dialog, dotazy a diskuze.

 

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit a potvrdit, že nejste robot.

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl