Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Semináře a školení

Mgr. Jiří Halda - Jsme tým?

12. 12. 2022 : Internát Litomyšlské nemocnice 9.00 - 15.00 Cena: 600 Kč

Pedagogická práce je práce se skupinou. Fungující skupinu nazýváme tým a je třeba týmové charakteristiky znát. Práce se skupinou/týmem je velmi náročná na znalosti věkových skupinových potřeb, i náročná práce s unikátními charakteristikami skupiny. Účastníci si prohloubí znalosti a dovednosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoje týmového ducha. Akce bude rozdělena do čtyř dvouhodinových bloků.
-         1. blok (2 hodiny): Na prvním místě je třeba znát základní empirické údaje o skupině – jak je velká, jaký má věkový průměr, složení podle pohlaví a účel jejího vzniku. V pedagogické praxi je podceňován fakt, jak výrazně ovlivňuje funkčnost skupiny počet – čím menší skupina, tím větší vliv jednotlivců. Stejně jako vývoj našich skupinových potřeb – skupinové potřeby rostou s věkem a zatímco děti do 8 let skupinové potřeby nemají, děti nad 12 let mají především skupinové potřeby. A je nezanedbatelné, že i prostředí, ze kterého děti do školy přicházejí, významně ovlivňuje dynamiku skupiny. Pro dospělé (pedagogy) je velmi významné, aby akceptovali, že tato fakta je třeba akceptovat – nejdou měnit. Účastníci si budou osvojovat fakta o dynamice, která je daná: počet, složení pohlaví, věk a prostředí je v podstatě neměnný.

2. blok (2 hodiny): Kvalita vztahů ve skupině je klíčová pro jednak bezpečí ve skupině a pro efektivitu učení. Existuje několik základních charakteristik skupinové atmosféry vztahů, která je závislá na složení skupiny, ale především na tom, kdo skupinu vede. Proto je klíčovou rolí ve škole role třídního učitele. Účastníci si prohloubí povědomí o významu atmosféry vztahů a to nejen ve třídám, ale také ve sborovně a ve škole. Tvořit klima ale vyžaduje určitou přidanou hodnotu – práci na sobě a tím pádem přispívat ke kvalitě klimatu vlastním osobnostním růstem. 3. blok (2 hodiny): Osobnostní růst má čtyři základní charakteristiky: umět se překonat (naladit), důvěřovat, respektovat a být spolehlivý. Od každého člověka v týmu se očekává, že nebude kazit náladu ostatním a nebude rigidně lpět na návycích, které ostatní obtěžují, popř. škodí. Ve sborovnách je třeba neustále připomínat, že jedinec nesmí kazit renomé a pověst ostatních. Komunikace o naladění, respektu a vzájemné důvěře je nejtěžší úkol pro každého dospělého – abychom po dětech nevyžadovali to, co sami neděláme, popř. co druhým dospělým dovolujeme, i když to považujeme za špatné. Účastníci se seznámí s hlavními riziky a skupinové tolerance a opatřeních, jak spolehlivě fungovat.

4. blok (2 hodiny): Vrcholné týmové kompetence jsou zpětná vazba a altruistický trest. Tedy schopnost formulovat i přijímat zpětnou vazbu a nebýt lhostejný k jevům, které se mě netýkají přímo, ale souvisí s prací, atmosférou, institucí. Účastníci si prohloubí znalosti o významu zpětné vazby, protože prostředí školy neustále vytváří zpětnou vazbu směrem k dětem, méně už vůči dospělým. A nejedná se pouze o zpětnou vazbu mezi učiteli, ale stejně důležitá je i zpětná vazba vůči rodičům. Právě bojácnost učitelům vůči rodičům dětí s problémy ovlivňuje klima a týmového ducha víc, než si připouštíme. Stejně jako „bojovat“ proti lhostejnosti vůči jevům, které se týkají kolegy  a ne přímo mě. Společná komunikace a diskuze nad problémy a úspěchy školy je klíčová součást práce pedagoga. V tomto bloku bude také prostor pro diskuzi a dotazy.

 

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit a potvrdit, že nejste robot.

ulice

číslo popisné

město
PSČ
 

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl