Zápis z jednání výboru SDH a osadního výboru obce Pohodlí

ze dne 24. 1. 2013

Dne 24. 1. 2013 byla svolána, starostkou sboru dobrovolných hasičů a představiteli obce Pohodlí, mimořádná schůze za účelem projednání věci nákupu nové požární stříkačky a příslušenství pro hasiče s využitím požádání o dotace.

Jedná se o dotace Místní akční skupiny Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko o.p.s.), která byla založena v roce 2006 na základě principů metody LEADER v rámci dotačního titulu Evropské unie Program rozvoje venkova.

Stanislava Jiráčková seznámila přítomné s možností čerpání dotací na různé věci týkající se nejrůznějších oblastí. Po vzoru obcí Desná a Osíka je možno požádat o dotace k zakoupení požární stříklačky a příslušenství pro hasiče.

Svoláním schůze a představitelů obce je první bod a jeden z mnoha, že máme enormní zájem o zakoupení této stříkačky nejen pro sportovní činnost sboru, ale i k použití při mimořádných událostech jako jsou požáry, povodně, velké přívalové deště a pod. Dále přítomné seznámila, co vše se musí udělat pro naplnění podmínek pro udělení dotací.