logo_main.png, 29kB
AKTUÁLNÍ SBÍRKA:

ROZVOJ ZDRAVOTNICTVÍ

422.068 Kč

ČÍSLO ÚČTU:
O CO JDE
deco.png, 2,8kB

Posláním Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu Litomyšlska zajišťované privátními poskytovateli, Litomyšlskou nemocnicí, která je organizační složkou společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., výjezdového stanoviště RLP a charitní ošetřovatelskou službou.

Nadační fond chce přispět k:

  • rozvoji kvality a dostupnosti lůžkové, ambulantní i domácí péče
  • rozvoji spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými subjekty
  • rozvoji moderních léčebných postupů a materiálně-technického vybavení pro lékařskou péči
  • podpoře vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
  • rozvoji vzájemné spolupráce lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků s veřejností
  • podpoře a přispívání na speciální zdravotní péči nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska byl založen Městem Litomyšl. Usnesením č. 115/14 ze dne 9. září 2014 schválilo Zastupitelstvo města založení fondu a usnesením č. 9/15 ze dne 24. února 2015 schválilo jeho zakládací listinu a statut. Město jako zakladatel fondu provedlo základní vklad ve výši 1 000 000 Kč. Připojte se k nám, pomozte nám modernizovat a zkvalitňovat zdravotní péči v našem malebném regionu. Investice do Vašeho zdraví se přece vyplatí. Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je transparentní.

logo_color.png, 38kB
headline.png, 3,6kB SEZNAM DÁRCŮ
JMÉNO AKCE ČÁSTKA
Město Litomyšl 1.000.000 Kč
Radomil Kašpar 1.000 Kč
MUDr. Miroslav Vlach 1.000 Kč
EVČ s.r.o. 40.000 Kč
Obec Janov 5.000 Kč
Obec Morašice 5.000 Kč
Město Litomyšl 250.000 Kč
LIKO SVITAVY a.s. 50.000 Kč
Obec Sloupnice 10.000 Kč
Obec Dolní Újezd 40.000 Kč
EVČ s.r.o. 40.000 Kč
Město Litomyšl 250.000 Kč
JMÉNO AKCE ČÁSTKA
LIKO SVITAVY a.s. 50.000 Kč
EVČ s.r.o. 50.000 Kč
Město Litomyšl 250.000 Kč
LIKO SVITAVY a.s. 50.000 Kč
Zemědělské družstvo Dolní Újezd 20.000 Kč
Zeměď. družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl 10.000 Kč
Ing. M. J. (fyzická osoba) 1.000 Kč
RL (fyzická osoba) 300 Kč
EVČ s.r.o. 30.000 Kč
Město Litomyšl 250.000 Kč
ENESA a.s. 40.000 Kč
ORGÁNY FONDU
icon_5.png, 8,7kB

ČLEN

RNDr. Marie Kárská

DAŇOVÝ PORADCE

icon_2.png, 8,2kB

ČLEN

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

STAROSTA MĚSTA

icon_1.png, 9,3kB

ČLEN

MUDr. Ivana Nováková

LÉKAŘ

icon_5.png, 8,7kB

ČLEN

Ing. Lucie Vejačková

JEDNATELKA FIRMY

icon_3.png, 8,3kB

ČLEN

MUDr. Petr Víšek

LÉKAŘ

icon_3.png, 8,3kB

ČLEN

MUDr. Michal Vlach

LÉKAŘ

icon_3.png, 8,3kB

ČLEN

MUDr. Zdeňka Fenclová

LÉKAŘ

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech jeho záležitostech a rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků. Správní rada má celkem 7 členů. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí pět let. Členy správní rady volí a odvolává zakladatel, tzn. Město Litomyšl prostřednictvím Zastupitelstva města Litomyšl. Členové správní rady vykonávají svoji funkci bez nároku na odměnu.

icon_6.png, 8,3kB

REVIZOR

Miroslav Bárta

EKONOM

REVIZOR

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizora nadačního fondu volí a odvolává zakladatel, tedy město Litomyšl prostřednictvím Zastupitelstva města Litomyšl. Funkční období revizora činí 5 let. V kompetenci revizora je kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Revizor dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a jeho statutem. Výkon funkce revizora je nezastupitelný.

AKTUALITY

Nadační fond má pomoci zlepšit zdravotní péči

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska byl založen s cílem financovat potřeby zdravotnictví regionu. Nemá se však jednat pouze o peněžní injekce Litomyšlské nemocnici, ale šanci mají mít i privátní poskytovatelé zdravotní péče, výjezdové stanoviště záchranky nebo třeba charita. Na nadační bankovní účet číslo: 107-9800960297/0100 je možné vložit jakoukoli částku nebo přispívat pravidelně.

Celý článek


Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska podpoří prvního žadatele

Po několikaměsíčním fungování podpoří Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska první projekt. Správní rada fondu odsouhlasila pořízení přístroje pro rázovou vlnu. Příspěvek ve výši 440 tisíc korun na jeho nákup obdržela Litomyšlská nemocnice. Rázová vlna je určená pro rehabilitaci, ortopedii, neurologii či poúrazové stavy.

Celý článek


Město Litomyšl vloží na účet nadačního fondu další peníze

V říjnu loňského roku odsouhlasila správní rada Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska příspěvek prvnímu žadateli. Částku 440 tisíc korun získala Litomyšlská nemocnice na zakoupení přístroje pro aplikaci rázové vlny. Brzy by už mohl sloužit pacientům. V letošním roce navíc město Litomyšl, které je zakladatelem fondu, pošle na transparentní účet 250 tisíc korun.

Celý článek


Přístroj pro aplikaci rázové vlny rozšíří nabídku služeb

Ve čtvrtek 14. dubna byl na oddělení rehabilitace Litomyšlské nemocnice představen nový přístroj pro aplikaci rázové vlny. Jeho pořízení bylo financováno Nadačním fondem pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Jde o první podpořený projekt z nadačních peněz. Přístroj rozšíří nabídku služeb rehabilitace.

Celý článek


Nadační fond přispěje na vybavení interního pavilonu

Další příslib finanční podpory je výsledkem jednání správní rady Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Částka 300 tisíc korun bude poskytnuta Litomyšlské nemocnici na dovybavení interního pavilonu. Dalšími žádostmi se bude správní rada zabývat na podzim.

Celý článek


Nadační fond pomůže s nákupy vybavení za milion

Speciální operační přístroj pro chirurgy z Litomyšlské nemocnice, matrace proti proleženinám i automobil, kterým budou pracovníci Farní charity Litomyšl dojíždět za klienty. To jsou věci, jejichž nákup finančně podpoří Nadační fond na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska.

Celý článek


Město vloží 250 tisíc do nadačního fondu

Město letos vloží do Nadačního fondu na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska 250 tisíc korun. Jedná se o každoroční příspěvek, který v únoru schválilo zastupitelstvo. Posláním fondu je zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu.

Celý článek


Výroční zprávy nadačního fondu

V příloze této aktuality si můžete prolistovat výroční zprávy Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska za roky 2015, 2016, 2017 a 2018. Posláním fondu je zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu Litomyšlska.

Celý článek