Litomysl Výběrová řízení

Výběrová řízení Města Litomyšle

Veškeré veřejné zakázky jsou od 1. 1. 2019 zveřejňovány na profilu zadavetale v systému E-ZAK.

datum předmět pověřená osoba
14.01.2019 Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717 Ing. Pavel Kubeš
10.12.2018 Přístavba technického objektu - absorbéry, koupaliště Ing. Pavel Kubeš
07.12.2018 Přístavba technického objektu František Zachař
19.11.2018 Licence Microsoft Office Ing. Pavel Sodomka
19.11.2018 Aktivní síťové prvky Ing. Pavel Sodomka
05.11.2018 Dodávka osobních počítačů Ing. Pavel Sodomka
01.11.2018 Oplocování lesních kultur Ing. Petr Novák
17.10.2018 Lesní cesta k Janovskému rybníčku Ing. Petr Novák
07.09.2018 Park Z. Kopala, Litomyšl - PD František Zachař
28.08.2018 Úprava kotelny Ropkova čp. 51 František Zachař
08.08.2018 Pronájem optických vláken 2x Dark Fiber Ing. Pavel Sodomka
10.07.2018 CSP elektricky polohovatelná lůžka pro CSP Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
09.07.2018 Posílení rekreační funkce lesa - Černá hora Ing. Petr Novák
13.06.2018 Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli František Zachař
28.05.2018 Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek František Zachař
21.05.2018 Oprava vodovodních řadů v Litomyšli - za Sokolovnou František Zachař
30.04.2018 Vybavení nábytkem čp. 534 - DDM František Zachař
27.04.2018 Domov pro seniory v Litomyšli František Zachař
05.04.2018 obnova a zřízení VDZ města Litomyšle v letech 2018-2020 Ing. Pavel Jiráň
27.03.2018 Tuba pro ZUŠ Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
27.03.2018 Výtvarná soutěž o návrh na přeměnu místa se sochou Zdeňka Nejedlého z roku 1978 Ing. Antonín Dokoupil
12.03.2018 Interaktivní tabule pro III. ZŠ Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
12.03.2018 Interaktivní tabule pro II. ZŠ PhDr. Milada Nádvorníková
08.03.2018 Restaurování kašny v brodidle horního nádvoří na zámku František Zachař
27.02.2018 Kino Sokol Litomyšl - úprava interiéru František Zachař
07.02.2018 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ul. 9.KVĚTNA František Zachař
02.02.2018 Keramická vypalovací pec, Hrnčířský kruh František Zachař
29.01.2018 Realizace úspor energie u objektu TJ Jiskra, Litomyšl č.p.1061 František Zachař
16.01.2018 Hřbitov Litomyšl - zázemí František Zachař
10.01.2018 Pořízení traktoru - město Litomyšl Ing. Petr Novák
27.12.2017 Pásový lis na čistírenský kal František Zachař
15.12.2017 Pořízení traktoru - město Litomyšl Ing. Petr Novák
30.11.2017 Aktivní síťové prvky Ing. Pavel Sodomka
22.09.2017 Výsadby a ošetření zeleně v Litomyšli František Zachař
14.09.2017 Úniková schodiště III. MŠ Litomyšl František Zachař
04.09.2017 Výměna technologie bazénů venkovního koupaliště František Zachař
25.08.2017 Městské vily v Litomyšli (u nemocnice) - řešení zeleně František Zachař
17.08.2017 Workoutové hřiště PhDr. Milada Nádvorníková
15.08.2017 Výměna kotlů sportovní hala MS (Jiskra) Litomyšl František Zachař
07.08.2017 Bezdrátový systém uživatel - sestra PhDr. Milada Nádvorníková
28.07.2017 Prokop - Lidická II. etapa František Zachař
11.07.2017 Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli František Zachař
04.07.2017 Hřbitov Litomyšl - zázemí František Zachař
30.06.2017 Odpružená pračka s vysokými otáčkami PhDr. Milada Nádvorníková
07.06.2017 Pronájem multifunkčních zařízení Ing. Pavel Sodomka
25.05.2017 Protipovodňová opatření pro město Litomyšl František Zachař
03.05.2017 Marimba pro ZUŠ Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
28.04.2017 Oprava vodovodního řadu Litomyšl - ul. Zámecká František Zachař
25.04.2017 Dodávka 2ks dotykových obrazovek pro I. ZŠ Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
25.04.2017 Dětské prvky na zahradu III. MŠ Litomyšl, Lidická 1056 PhDr. Milada Nádvorníková
25.04.2017 Dětské prvky Nedošín PhDr. Milada Nádvorníková
25.04.2017 Dětské prvky v obcích Suchá, Pazucha a ul. 9. května PhDr. Milada Nádvorníková
30.03.2017 Stavební úpravy domu č. p. 534 včetně nových zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci František Zachař
30.03.2017 Stavební úpravy domu č. p. 534 včetně nových zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci František Zachař
22.03.2017 Stavební úpravy domu č. p. 534 včetně nových zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci František Zachař
16.03.2017 3 kusy interaktivních tabulí včetně instalace pro II. ZŠ Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
09.03.2017 Zpracování digitálního povodňovéh plánu František Zachař
09.03.2017 Stavební úpravy KD Pohodlí František Zachař
06.03.2017 Městská knihovna ul. Ropkova Litomyšl František Zachař
01.03.2017 Lesní cesta k Janovskému rybníčku Ing. Petr Novák
28.02.2017 Územní studie: Veřejná prostranství - Litomyšl a Janov Ing. Josef Filipi
07.02.2017 Stavební obnova brodidla a kašny Litomyšl František Zachař
06.02.2017 Licence Sophos Fullguard Ing. Pavel Sodomka
21.12.2016 Pořízení techniky pro lesní hospodářství - město Litomyšl Ing. Petr Novák
20.12.2016 Pořízení techniky pro lesní hospodářství - město Litomyšl Ing. Petr Novák
20.12.2016 Pořízení techniky pro lesní hospodářství - město Litomyšl Ing. Petr Novák
07.12.2016 Dodávka osobních počítačů a monitorů Ing. Pavel Sodomka
02.11.2016 Dodávka noteboků s příslušenstvím Ing. Pavel Sodomka
26.10.2016 Úsekové měření rychlosti vozidel na území města Litomyšl Ing. Kamil Hebelka
13.10.2016 Zvedák pro CSP PhDr. Milada Nádvorníková
12.10.2016 Grafická příprava a tisk zpravodaje Lilie Mgr. Kubešová
27.09.2016 Pořízení rolby na úpravu ledové plochy v Litomyšli Ing. Pavel Jiráň
02.09.2016 Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli František Zachař
28.06.2016 Prezentace nového turistického zázemí na Smetanově náměstí v Litomyšli prostřednictvím placené inzerce v tištěných médiích v roce 2017 Ing. Michaela Severová
24.06.2016 Prezentace nového turistického zázemí na Smetanově náměstí v Litomyšli v rámci Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny v roce 2017 Ing. Michaela Severová
24.06.2016 Prezentace nového turistického zázemí na Smetanově náměstí v Litomyšli v rámci Gastronomických slavností M. D. Rettigové v roce 2017 Ing. Michaela Severová
09.06.2016 Těžba dříví harvestorem 2016 - Město Litomyšl Ing. Petr Novák
06.06.2016 Výstavba turistického zázemí na Smetanově náměstí František Zachař
13.05.2016 Úsekové měření rychlosti vozidel na území města Litomyšl Ing. Kamil Hebelka
03.05.2016 Výměna oken a stavební úpravy fasády čp. 1163 František Zachař
29.04.2016 Chodník na ul. Průmyslová František Zachař
29.04.2016 Úprava křižovatky Havlíčkova - Zahájská František Zachař
26.04.2016 Bezvýkopová oprava kanalizace - Litomyšl, Smetanovo náměstí František Zachař
15.04.2016 Stavební úpravy čp. 111 Budislav František Zachař
12.04.2016 Revitalizace stávající zeleně města Litomyšl Barbora Rezková
12.04.2016 Sušička pro CSP Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
08.04.2016 Chodník ul. T. G. Masaryka - Husova čtvrť, Litomyšl František Zachař
08.04.2016 Rekonstrukce ul. Lánská František Zachař
07.04.2016 Oprava lávky Nedošín František Zachař
07.04.2016 Oprava krovu a střechy na domě čp. 270 ul. Tyršova František Zachař
01.04.2016 Velký a malý zvedák pro CSP PhDr. Milada Nádvorníková
24.03.2016 Tenisová hala Litomyšl ? přepojení dešťových vod z komunikace František Zachař
24.03.2016 Památník B. Smetany František Zachař
23.03.2016 Oprava oken a dveří Smetanův dům František Zachař
18.03.2016 Dodávka interaktivních tabulí, software, pojezdových systémů, datových projektorů, ozvučení a výpočetní tehniky PhDr. Milada Nádvorníková
15.03.2016 Revitalizace stávající zeleně města Litomyšl Ing. Pavel Jiráň
11.03.2016 Oprava výtlačného řadu "V" od úpravny vody Nedošín - I. etapa František Zachař
08.03.2016 Úsekové měření rychlosti vozidel na území města Litomyšl Ing. Kamil Hebelka
02.03.2016 Klavír pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Litomyšl PhDr. Milada Nádvorníková
23.02.2016 Rekonstrukce spoj. uličky T. Novákové - P. Bezruče František Zachař
23.02.2016 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE NEDOŠÍN - pod Košířem František Zachař
22.02.2016 Lesní hospodářské osnovy Ing.Havranová
12.02.2016 Památník J. A. Komenského v Litomyšli František Zachař
04.02.2016 Výměna střešní krytiny na domě čp. 37 Smetanovo náměstí František Zachař
29.01.2016 Doprava dříví 2016 - Město Litomyšl Ing. Petr Novák
08.12.2015 Provozování dešťové kanalizace města a integrovaných obcí Ing. Pavel Jiráň
27.11.2015 Dodávka osobních počítačů a monitorů Ing. Pavel Sodomka
16.10.2015 Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Litomyšl - La Ing.Havranová
13.10.2015 Dokončení úprav areálu respitní péče Jindra - nové zadání František Zachař
07.10.2015 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI František Zachař
08.09.2015 Obřadní síň - realizace nábytku František Zachař
08.09.2015 Kočárovna ? interiér 2. N František Zachař
27.08.2015 Přemostění Loučné - Nedošín František Zachař
25.08.2015 Dokončení úprav areálu respitní péče Jindra František Zachař
24.07.2015 Zpracování LHP pro LHC Městské lesy Litomyšl s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 - II Ing. Petr Novák
22.07.2015 Výměna opukové dlažby František Zachař
09.06.2015 Rozšíření denního stacionáře František Zachař
02.06.2015 Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií Michaela Vaňková - DABONA s.r.o.
02.06.2015 Zpevněné plochy vilové domy Litomyšl - I etapa František Zachař
20.05.2015 Oprava kapličky Nedošín František Zachař
14.05.2015 Oprava podlahy sportovní haly Litomyšl František Zachař
12.05.2015 Zahradní traktor PhDr. Milada Nádvorníková
12.05.2015 Elektrická pánev PhDr. Milada Nádvonríková
22.04.2015 Bezvýkopová oprava kanalizace - Litomyšl, ul. Mařákova František Zachař
20.04.2015 Zajištění občerstvení při akci Současnost a perspektiva sociální péče 3. - 4. září 2015 PhDr. Milada Nádvorníková
30.03.2015 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP LITOMYŠL - ČÁST A) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SERVERŮ, ZÁLOŽNÍ UPS, SOFTWARE PRO SERVEROVOU VIRTUALIZACI, TERMINÁLOVÝCH LICENCÍ, DISKOVÉ POLE VČ. IMPLEMENTACE, DISKU DO DISKOVÉHO POLE A SOFTWARU PRO ZÁLOHOVÁNÍ Ing. Pavel Sodomka
30.03.2015 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP LITOMYŠL ČÁST B) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZABEZPEČENÍ SERVEROVNY ? PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, MONITORING Ing. Pavel Sodomka
30.03.2015 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP LITOMYŠL ČÁST C) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU ELEKTRONICKÉHO WORKFLOW, ELEKTRONIZACE AGENDY ÚČETNÍCH DOKLADŮ, GIS, VELKOFORMÁTOVÉHO MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ PLOTR SE SKENREM, SKENRU A NAPOJENÍ SPISOVÉ SLUŽBY NA KDS Ing. Pavel Sodomka
25.03.2015 Přístřešek u budovy ČSCH František Zachař
24.03.2015 Jazyková laboratoř pro 24 žáků a učitele PhDr. Milada Nádvorníková
24.03.2015 Elektrická pánev pro jídelnu mateřské školy PhDr. Milada Nádvorníková
23.03.2015 Obnova a zřízení VDZ města Litomyšle 2015 až 2017 Ing. Pavel Jiráň
02.03.2015 Opatření proti vlhkosti vstupní věže pivovaru František Zachař
02.03.2015 Restaurování sgrafitové výzdoby JV fasády vstupní věže pivovaru František Zachař
05.02.2015 Oprava dělících ostrůvků na křižovatce silnic I/35 a II/360 František Zachař
10.12.2014 Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli - realizace změn stavby II. František Zachař
13.10.2014 ÚSPORY ENERGIÍ NA OBJEKTECH MĚSTA LITOMYŠL- MĚÚ BŘÍ. ŠŤASTNÝCH Č.P. 1000 František Zachař
05.09.2014 Přístavba výtahu k budově MěÚ Litomyšl František Zachař
22.08.2014 Realizace Dětského programu František Zachař
21.08.2014 Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "CYKLOSTEZKA TRŽEK - OSADA V LUKÁCH" František Zachař
07.08.2014 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Management a koordinace prodloužení projektu III František Zachař
07.08.2014 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Finance a administrativa prodloužení projektu III František zachař
09.07.2014 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli - přístavba koleje František Zachař
30.06.2014 Dětské prvky v integrovaných obcích Pohodlí, Kornice a Pazucha PhDr. Milada Nádvorníková
30.06.2014 Učebna Ch + Fy - II. ZŠ Litomyšl František Zachař
26.06.2014 Zajištění občerstvení při akci Současnost a perspektiva PhDr. Milada Nádvorníková
10.06.2014 Úvěr na akci Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická Ing. Jitka Valentová
03.06.2014 Realizace Dětského programu a expozice Andělé na návrší II František Zachař
29.04.2014 Učebna Ch + Fy - II. ZŠ Litomyšl František Zachař
09.04.2014 I.MŠ Litomyšl - herní prvky PhDr. Milada Nádvorníková
08.04.2014 Oprava vodovodu ul. Lánská František Zachař
07.04.2014 BIOTOPOVÉ TŮNĚ- VIŠŇÁRY František Zachař
04.04.2014 Rozšíření zainvestování území pod VN zóna Benátská František Zachař
04.04.2014 Oprava plochy kolem hasičské zbrojnice Litomyšl - Suchá František Zachař
04.04.2014 Oprava odvodňovacího žlabu za domy čp. 802-804, ul. 9.května František Zachař
18.03.2014 Licence Microsoft Office 2013 Ing. Pavel Sodomka
13.03.2014 Rekonstrukce ulice Polní František Zachař
05.03.2014 Obnova aleje filosofů v Litomyšli František Zachař
03.03.2014 Restaurování sgrafitové výzdoby JV fasády vstupní věže pivovaru František Zachař
28.02.2014 Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli" - realizace změn stavby I František Zachař
28.02.2014 Restaurování sgrafitové výzdoby JV fasády vstupní věže pivovaru František Zachař
19.02.2014 ÚSPORY ENERGIÍ METODOU EPC - MĚSTO LITOMYŠL František Zachař
17.02.2014 Obnova aleje filosofů v Litomyšli František Zachař
20.12.2013 Regenerace veřejné zeleně a areálu respitační péče Jindra v Litomyšli František Zachař
09.12.2013 Realizace Dětského programu a expozice Andělé na návrší František Zachař
28.11.2013 Poskytování právních služeb v projektu Revitalizace zámeckého návrší František Zachař
30.10.2013 Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, I. etapa: úsek Litomyšl -Nedošín - obec Tržek František Zachař
15.10.2013 Přeložka vodovodu Litomyšl ul. Polní František Zachař
15.10.2013 Propojení vodovodu Litomyšl - Lány František Zachař
09.10.2013 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Finance a administrativa prodloužení projektu II František Zachař
09.10.2013 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Management a koordinace prodloužení projektu II František Zachař
08.10.2013 Úspory energií metodou EPC - město Litomyšl František Zachař
16.09.2013 Bezbariérová křižovatka Jiráskova ul. - Smetanovo náměstí - I. etapa František Zachař
14.08.2013 Oprava místní komunikace Pazucha František Zachař
07.08.2013 Osobní počítače Ing. Pavel Sodomka
30.07.2013 Smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu Ing. Jitka Valentová
29.07.2013 Úprava kotelny Kpt. Jaroše František Zachař
25.07.2013 Úspory energií na objektech v majetku města Litomyšl František Zachař
17.07.2013 Výběrové řízení - Microsoft Office 2013 Ing. Pavel Sodomka
06.05.2013 Kompletní zajištění managementu projektu: Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli František Zachař
03.05.2013 Výkon práv a povinností zastupující osobu zadavatele (VŘ č.44 Organizátor VŘ III) v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli František zachař
15.04.2013 Poskytnutí investičního úvěru na akci Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány - 1. etapa Ing. Jitka Valentová
20.03.2013 Vybavení tří dětských hřišť v Litomyšli PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
25.02.2013 hřiště Wembley PhDr. Milada Nádvorníková
21.01.2013 Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli - management projektu František Zachař
18.01.2013 INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODMÍNĚNÁ MODERNIZACÍ PROSTOR ZUŠ B. SMETANY V LITOMYŠLI František Zachař
18.01.2013 INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODMÍNĚNÁ MODERNIZACÍ PROSTOR ZUŠ B. SMETANY V LITOMYŠLI? - složeno ze 3. částí: část A (nábytek), část B (hudební nástroje), část C (hardware a software vč. příslušenství) - viz. popis František Zachař
28.11.2012 PD expozice Andělé na návrší - Revitalizace ZN František Zachař
28.11.2012 Projektová dokumentace Dětský program - Revitalizace ZN František Zachař
19.11.2012 Osobní počítače Ing. Pavel Sodomka
16.11.2012 Přeložka vedení VN a NN předzámčí Litomyšl František Zachař
14.11.2012 Poskytnutí úvěru na akci Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli Ing. Jitka Valentová
14.11.2012 Poskytnutí úvěru na akci Výstavba bytového domu "U nemocnice" v Litomyšli Ing. Jitka Valentová
07.11.2012 Stavební úpravy hájenka Strakov 15 František Zachař
19.10.2012 Vybavení pro Školu na zámku František Zachař
19.10.2012 Management a koordinace projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli v realizační fázi v období 4. čtvrtletí 2012 - 3. čtvrtletí 2013 František Zachař
19.09.2012 Vybavení pro školu na zámku František Zachař
19.09.2012 Management a koordinace v realizační fázi (4.čtvrtletí 2012 - 3. čtvrtletí 2013) František Zachař
09.08.2012 Sesuv svahu pod cestou Hrádek - Řetůvka nad levým břehem potoku Řetovka František Zachař
17.05.2012 Stavební úpravy čp. 918 - 5 NP František Zachař
04.05.2012 Oprava přístupových chodníků k budovám čp. 1041 a 1042 František Zachař
27.04.2012 ZMĚNY DÍLA A DODATEČNÉ PRÁCE DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 003 KE ZHOTOVENÍ STAVBY REVITALIZACE ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI František Zachař
27.04.2012 ZHOTOVENÍ DODATEČNÝCH ZMĚNOVÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ D002, D004, D005 A D009 František Zachař
19.04.2012 SIP trunk Ing. Pavel Sodomka
17.04.2012 Inženýrská činnost - technický dozor na stavbě bytového domu B1 František Zachař
16.04.2012 IP telefonní přístroje Ing. Pavel Sodomka
30.03.2012 Opravy lesních cest - Městské lesy Litomyšl František Zachař
29.03.2012 Rekonstrukce čp. 95 Jiráskova, Litomyšl František Zachař
29.03.2012 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06135) "Zajištění a řízení finančních a administrativních procesů v realizační fázi (4.čtvrtletí 2012 - 3.čtvrtletí 2013" František Zachař
29.03.2012 Digitalizace kina Sokol v Litomyšli František Zachař
28.03.2012 Revitalizace veřejného osvětlení města Litomyšl - 1. etapa František Zachař
28.03.2012 Zainvestování zóny pro RD v lokalitě Litomyšl, Lány-Babka František Zachař
19.03.2012 Těžba dřeva harvestorem 2012 - Město Litomyšl Ing. Petr Novák
13.03.2012 Drtič klestu - Město Litomyšl Ing. Petr Novák
13.03.2012 Kontejner - Město Litomyšl Ing. Petr Novák
12.03.2012 Terénní automobil PIC-UP - Město Litomyšl Ing. Petr Novák
02.03.2012 Přeložka kanalizace ul. Kornická František Zachař
02.03.2012 Rekonstrukce chodníku u sv. jána František Zachař
01.03.2012 Instalování protipožárních čidel a základní rekonstrukce zastaralého EZS v Městské galerii Litomyšl (Dům U Rytířů) František Zachař
28.02.2012 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06135) "Odborná podpora - restaurátorský dozor investora v realizační fázi projektu IOP 5.1" František zachař
28.02.2012 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06135) "Odborná podpora - rozpočtování stavebních nákladů v realizační fázi projektu IOP 5.1" František Zachař
07.02.2012 Autorský dozor - Doplnění kanalizační sítě Litomyšl - část Nedošín František Zachař
06.02.2012 Autorský dozor - Doplnění kanalizační sítě Litomyšl - část Lány František Zachař
19.01.2012 Rekonstrukce ČOV a odkanalizování částí města Litomyšl - Nedošín, Lány - Koordinátor BOZP František Zachař
25.11.2011 PD Litomyšl - Protipovodňová opatření na kanalizaci František Zachař
09.11.2011 Osobní počítače + monitory Ing. Pavel Sodomka
12.10.2011 Oprava lávky pro pěší u Lidového domu František Zachař
12.10.2011 Oprava lávky pro pěší u kina Sokol František Zachař
20.09.2011 Zpracování lesní hospodářskké osnovy pro ZO Litomyšl Ing. Jiří Randák
20.09.2011 Protipovodňová opatření - Zahajská František Zachař
04.09.2011 Rozšíření parkoviště před domy čp. 969 a 970, ul. Dukelská František Zachař
25.08.2011 Oprava balustrády Smetanův dům Litomyšl František Zachař
04.08.2011 Oprava a prodloužení ul. Matěje Kuděje František Zachař
04.08.2011 Oprava komunikace ul. Mařákova - u Kolji František Zachař
31.05.2011 Kotelna Dukelská - 2.etapa František Zachař
17.05.2011 Dovybavení dětského hřiště Bc. Mgr. Milada Nádvorníková
06.05.2011 Výměna oken Pohodlí Frntišek Zachař
05.05.2011 Pronájem multifunkčních zařízení Ing. Pavel Sodomka
22.04.2011 Oprava schodiště k nadchodu Ropkova ul. - MÚ František Zachař
22.04.2011 Rekonstrukce dvora III. ZŠ - první část František Zachař
22.04.2011 Stavební úpravy kuchyně III. MŠ (Lidická) Litomyšl František Zachař
22.04.2011 Stavební úpravy II. ZŠ Litomyšl František Zachař
08.04.2011 Uzavření a odvlhčení zimního stadionu v Litomyšli - část 2. etapy František Zachař
08.04.2011 Chodník ul. Sokolovská František Zachař
31.03.2011 Rekonstrukce komunikace Nová Ves František Zachař
16.03.2011 Oprava schodiště kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli František Zachař
08.03.2011 dodávka regálů Ing. J. Dvořák
17.02.2011 Elektronický hlasovací a evidenční systém Ing. Pulgret

Výběrová řízení


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty