Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2020

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ?DČOV?), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu. V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu.

příjem žádostí od 15. 03. 2020 | uzávěrka 31. 08. 2020 | vyúčtování do 31. 08. 2021

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 209 KB)

Žádost a čestné prohlášení (formát doc, velikost 86 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 157,47 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty