Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2020

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ?DČOV?), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu. V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu.

příjem žádostí od 15. 03. 2020 | uzávěrka 31. 08. 2020 | vyúčtování do 31. 08. 2021

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 209 KB)

Žádost a čestné prohlášení (formát doc, velikost 86 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 157,47 KB)

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2020

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 06. 2020 | uzávěrka 31. 07. 2020 | vyúčtování do 31. 03. 2021

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Čestné prohlášení (formát doc, velikost 36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54 KB)

Tiskopis žádosti (formát doc, velikost 78,5 KB)

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2020

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

příjem žádostí od 20. 03. 2020 | uzávěrka 19. 06. 2020 | vyúčtování do 11. 12. 2020

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 238,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,61 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73,5 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty