Litomysl Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Formulář žádosti o poskytnutí informace můžete podat těmito způsoby:

Formulář musí obsahovat tyto základní informace, bez kterých nebude žádost vyřízena:

pro fyzické osoby jméno a příjmení
adresa bydliště: ulice, číslo popisné, město, PSČ
předmět žádosti o informace
Vaše žádost (jaká informace je požadována)
datum narození
pro právnické osoby název
adresa sídla: ulice, číslo popisné, město, PSČ
předmět žádosti o informace
Vaše žádost (jaká informace je požadována)
IČO

ONLINE FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE
(dle zákona č. 106/99 sb., o svobodném přístupu k informacím)

formulář pro fyzické osoby formulář pro právnické osoby

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty