Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 Sb.

 

1. Název Město Litomyšl
2. Důvod a způsob založení právní rámec postavení obce Litomyšl je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 3 odst. 3 tohoto zákona je Litomyšl městem
3. Organizační struktura www.litomysl.cz/?id_str=1311054004986
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20
J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20
4.3 Úřední hodiny www.litomysl.cz/?id_str=1311054388465
4.4 Telefonní čísla 461 653 333
www.litomysl.cz/?id_str=1311054415559
4.5 Čísla faxu 461 612 218
4.6 Adresa internetové stránky www.litomysl.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@litomysl.cz
4.8 Další elektronické adresy mesto@litomysl.cz
5. Případné platby lze poukázat 19-926591/0100
6. IČ 00276944
7. DIČ CZ00276944
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Strategický a akční plán
www.litomysl.cz/?id_str=1311054757396
8.2 Rozpočet www.litomysl.cz/?id_str=1311054026268
9. Žádosti o informace www.litomysl.cz/?id_str=1311054084160
10. Příjem žádostí a dalších podání www.litomysl.cz/?lang=cz&co=poskytovani_informaci&akce=postup
11. Opravné prostředky www.litomysl.cz/?lang=cz&co=poskytovani_informaci&akce=postup
12. Formuláře www.litomysl.cz/?id_str=1311054507390
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/portal/obcan
14. Předpisy www.litomysl.cz/?id_str=1311054068988
14.1 Nejdůležitější používané předpisy www.litomysl.cz/?lang=cz&co=mestsky_urad&akce=predpisy
14.2 Vydané právní předpisy www.litomysl.cz/?id_str=1311054068988
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací www.litomysl.cz/?lang=cz&co=poskytovani_informaci&akce=sazebnik
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhradza poskytnutí informací Městský úřad  v této souvislosti nemá nadřízený orgán
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. www.litomysl.cz/?lang=cz&co=poskytovani_informaci&akce=vyrocni_zpravy

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty