Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Organizační struktura projektu

MAP2: organizační struktura projektu 

Administrativní a odborný tým MAP:

 • Majitel a garant projektu – Radomil Kašpar
 • Zástupce majitele a garanta projektu – PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
 • Hlavní manažer – Ing. Naděžda Klvaňová
 • Koordinátor – Ing. Anna Pavlišová
 • Manažer evaluace a monitoringu - Ing. Anna Pavlišová
 • Manažer vzdělávacích aktivit projektu - PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
 • Finanční manažer – Bc. Klára Dobrová 
 • Mzdová účetní – Ludmila Čermáková
 • Manažer lidských zdrojů – Ing. Bohuslav Pulgret
 • Facilitátor/Mediátor
 • Zástupci škol zapojených do realizace projektu  
 • Lektor pro vzdělávací aktivity MAP

Odborný tým MAP – pracovní skupiny a podskupiny: 

 • Vedoucí PS pro financování - Bc. Klára Dobrová 
 • Členové PS pro financování
 • Vedoucí PP pro zajištění poradenství a administrativně správní servis -  Ing. Naděžda Klvaňová
 • Členové PP pro zajištění poradenství a administrativně správní servis 
 • Vedoucí PS pro rovné příležitosti - PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
 • Členové PS pro rovné příležitosti
 • Vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti – Ilona Kučerová 
 • Členové PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti – Renata Šulcová
 • Členové PS pro rozvoj matematické gramotnosti

 • Odborný tým IMPLEMENTACE (projektů spolupráce):
 • Manažer aktivity spolupráce základních a mateřských škol a základní umělecké školy
 • Manažer aktivity spolupráce základních a mateřských škol s knihovnami v regionu 
 • Manažer aktivity spolupráce základních a mateřských škol, volnočasových organizací a vzdělávacích subjektů pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Manažer aktivit spolupráce škol a vzdělávacích subjektů pro rozvoj polytechnického vzdělávání 
 • Lektoři implementačních aktivit

 

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci:

Realizačního týmu MAP, zřizovatelů škol, vedení škol, školních družin, školních klubů, ZUŠ, neformálního vzdělávání a středisek volného času, KAP, rodičů, obcí, které nezřizují školu, MAS, Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) a vybraných pedagogů.© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty