Strom s příběhem

Jiné > Strom s příběhem

Připomínáme konec fotografické soutěže Strom s příběhem. Své práce můžete dopravit do DDM nejpozději do 5. 10. 2012.

27. 2. Byla vyhlášena fotografická soutěž Strom s příběhem.

Soutěž bude zakončena na podzim 20. října 2012 výstavou vybraných fotografii, vyhlášením a oceněním nejúspěšnějších jednotlivců a kolektivů. Tento den je Dnem Stromů v ČR a oslavíme ho i zasazením stromu Dne Země.

Posláním této soutěže je nejenom upozornit na jednotlivé stromy, ale i konfrontace tvorby amatérských fotografů, kolektivů i jednotlivců od nejnižšího věku až po dospělé. Každý soutěžící má za úkol fotografovat pouze jeden strom v různých obdobích, z různých úhlů, jako celek nebo detail. Každý autor svoje snímky doplní drobným textem, pohádkou, úvahou, popisem...

Své práce můžete zasílat do DDM do 5. 10. 2012.

Pravidla soutěže | Přihláška do soutěže