Oddělení přírodovědy

Fotogalerie > Oddělení přírodovědy

Dům dětí a mládeže v Litomyšli nabízí možnost konání přírodovědných exkurzí se zaměřením na botaniku a zoologii v okolí Litomyšle (Nedošínský háj, rybníky Velký a Malý Košíř, Osické údolí, Naučná stezka na Černé hoře) v měsících duben až červen 2014. V zimním období (listopad až únor) je možno zajistit exkurzi do přírodovědných sbírek DDM (entomologie, ptáci, savci, mineralogie atd.), prohlídku je možno doplnit přednáškou s videem či prezentací.
Kdykoli mimo zimní období je k dispozici naučná stezka "Příroda ve městě" v areálu DDM podle požadavků včetně pracovních listů. Stezku je možno i zapůjčit !!!
Každou akci je nutno předem dojednat na telefonu 461615270 nebo 604 824 652.