Informace o kroužcích

Jiné > Informace o kroužcích

Přijďte do DDM

Pomůžeme Vám vybrat kroužek pro vaše dítě, získáte potřebné informace.
V průběhu měsíce září můžete přijít každý den od 9:00 do 16:30.

Nabídka kroužků

Seznam všech aktivit, spolu s aktuálními informacemi o každém kroužku, najdete zde.

Informační schůzky

Informační schůzky budou probíhat, ve všedních dnech, od 21. – 27. září.

Podrobnější informace najdete u jednotlivých kroužků. Na první schůzku mohou přijít i rodiče, získáte informace o kroužku, poznáte vedoucího a je možnost upravit termín schůzek tak, aby vyhovoval většině zájemců.

Můžete navštívit první dvě schůzky zdarma a vyzkoušet si jejich činnost.

Fotografie