Příměstský keramický tábor 2017

Tábory > Příměstský keramický tábor 2017

Tábor je plně obsazen.

Prohlédněte si fotogalerie z předchozích ročníků: 2016, 2015,2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 a seznamte se s vedením tábora.

informace
přihláška
čestné prohlášení rodičů
táborový řád
denní režim

Fotografie