Příměstský letní tábor 2013

Tábory > Příměstský letní tábor 2013

Vážení rodiče, také v letošním roce pořádá DDM Litomyšl příměstský letní tábor pro mladé přírodovědce.

Tábor se uskuteční v termínu od 15. do 19. července 2013.

Začátek programu vždy v 8,00 hod. v DDM, konec odpoledne v 16,00 hod. Ve čtvrtek je plánováno večerní opékání špekáčků, špízů a jehel.

V ceně tábora jsou započítány obědy a odpolední svačiny, jízdné a vstupné na výletech. Plánujeme výlety na Budislav, Javornický hřeben a do lesů mezi Semanínem a Strakovem (podle počasí bude spojeno s koupáním), dále rybníky v okolí Litomyšle, Nedošínský háj.

Program bude přizpůsobován podle počasí. Cena tábora je 1000 Kč. Případné další informace získáte v DDM, telefon 461 615 270 nebo 604 824 652.

Informace k tisku a přihláška

FotografieFotografie