Letní tábor ve Sloupu 2011

Tábory > Letní tábor ve Sloupu 2011

Ocitli jsme se v daleké budoucnosti. Nechali jsme se inspirovat serialem Futurama a přenesli se do roku 3005. Tři oddíly se ucházely o práci v Planet Expressu. Budoucí posádky prošli odborným školením a postavily si vlastní lod, aby mohly začít rozvážet zásilky mezi planetami. Po důkladných zkouškách byl vybrán i kapitán vesmírného plavidla, kterému osobně pogratulovala Turanga Leela. Po celý čas zkušební pracovní doby si oddíly vedly pracovní deníky, do kterých zapisovaly veškerou svoji práci, která byla po skončení zkušební doby a doručení hlavní zásilky řádně proplacena. I přes nepřízeň počasí nebyl nikdo z posádky zraněn a všechny zásilky byli správně a včas doručeny. Profesor Farnsworth byl s prací natolik spokojen, že byli do posádky Planet Expressu přijati všechni. Posádka pro své nové spolupracovníky na závěr uspořádala velikou hostinu.

Děti se kromě doručování zásilek věnovaly i jiným činnostem, aby procvičily svoji zručnost. Během prvního týdne jsme každé dopoledne zaměstnávali svoje ruce výrobou keramiky, malováním voskové batiky nebo stavěním města budoucnosti. Druhý týden, kdy už byla keramika suchá, jsme ji vypálili v papírových pecích a některé kousky prošly výpalem technikou RAKU.