Svratouch 2010

Tábory > Svratouch 2010

Letošní rok jsme na letním táboře Svratouch „navštívili“ Japonsko. Zemi vycházejícího slunce stihla katastrofa, po které nefungovaly veškeré zdroje energie, naším hlavním úkolem bylo přežít. V prvních dnech jsme se zaměřili především na získávání důležitých surovin. Zanedlouho, když už byly všechny obchody vyrabované a ve městě začaly řádit nebezpečné gangy, jsme se rozhodli odejít na venkov, kde pro nás bylo jednodušší získávat vodu a potraviny. Cestou jsme narazili na zmatenou osobu, která trpěla ztrátou paměti, rozhodli jsme se jí ujmout a tak se dozvědět víc o tom co jí potkalo. Vzpomínky se jí vracely vždy, když uviděla nebo prožila něco ze svého dřívějšího života, proto jsme s ní prošli japonské zvyky, hry a slavnosti a učili se způsoby výroby tradičních předmětů. Ukázalo se, že se jedná o asistentku Hokimoši ve výzkumném ústavu, který se zabýval alternativními zdroji. Každá vzpomínka nám byla stopou nejen k asistentčině minulosti, ale také k výzkumu, na kterém se podílela. Díky ní jsme se mnoho naučili o zemi, kterou jsme navštívili, a také se nám podařilo odkódovat trezor se zdrojem energie, díky kterému se mohl obnovit život se všemi vymoženostmi techniky, tak jak jsme na něj zvyklí.

Letos nám počasí opravdu přálo a tak jsme si dosyta užili hry, bojovky a koupání v nedalekém rybníku Chochol. Dopoledne jsme se věnovali keramice a výrobě tradičních japonských předmětů, zkusili jsme si kaligrafii, origami a další techniky. Odpoledne jsme trávili hrami v lese nebo ve vodě, podle počasí. Vyvrcholením celého tábora byl samozřejmě boj o poklad, tedy odkódování trezoru, a také výpal keramiky RAKU. Bylo to luxusní.