Středisko volného času (původní DDM)byl spuštěn nový web, na kterém ještě pracujeme

pokračovat na nový web SVČ
původní web SVČ

původní web DDM