Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Covid-19 Otázky a odpovědi k očkování

Start očkování proti covid-19 v ČR provází řada otázek veřejnosti, na ty nejčastější jsme se zeptali lékaře Víta Heblta, který působí v litomyšlském očkovacím centru.

Je očkování účinné?
Nejsem epidemiolog ani vakcinolog. Jsem ortopéd, který v současné době nemůže plně dělat svou práci, a tak se snaží pomoci tam, kde je to potřeba. Proto jsem se dobrovolně přihlásil do vakcinačního centra vznikajícího v Litomyšli. Budu tedy uvažovat jako obyčejný lékař a (domnívám se) i jako rozumný člověk.
Skoro rok se celý svět a také i Česká republika potýká s nemocí covid-19. Tato nemoc zasahuje do všech odvětví našeho života. Do naší práce, sportu, zálib, kultury i ekonomiky. Ohrožuje zdraví a život nás i našich blízkých. Zatěžuje náš zdravotnický systém, který funguje jen díky obětavosti a obrovskému úsilí zdravotních sester, lékařů, dobrovolníků a dalších lidí.
Nebudu hodnotit názory některých lidí, kteří se snaží zviditelnit tím, že z covidu dělají „chřipečku“. Ti, kdo viděli, uvěřili.
A očkování je zatím jediná viditelná cesta z tohoto marastu.
V mediích probíhají různá protichůdná prohlášení, názory a sdělení, ale v odborných časopisech celkem jasně převládá názor, že očkování nám zajistí nejen lehčí průběh onemocnění, ale zajistí i to, že nemocní budou kratší dobu infekční, a tudíž méně rizikoví pro své okolí. Méně závažných případů a méně hospitalizovaných znamená možnost vrátit zdravotnictví k plánovaným vyšetřením, operacím a výkonům. A to si jistě přejí nejen zdravotníci, ale i lidé jiných profesí.

Je očkování bezpečné? Jsou lidé, kteří poukazují na možné zdravotní komplikace
Na možné zdravotní komplikace v mediích často poukazují lidé, kteří bagatelizují tuto nemoc a odmítají základní principy kolektivní ochrany. Ti asi k očkování nepůjdou a více očkovací látky zůstane pro ty rozumné.
Ale teď vážně:
Je nutné si uvědomit, že nejen každé očkování, ale i každá léčba s sebou nese riziko zdravotních komplikací.
Když po mně někdo chce, abych mu operoval kloub a implantoval mu endoprotézu, probírám s ním možné komplikace. A v novinách se to nerozebírá.
Riziko u citlivých jedinců je vždycky, ale děláme maximum pro to, abychom tyto jedince při vyšetření před vakcinací odhalili a rizika minimalizovali.
Při rozhovorech s již očkovanými zjišťujeme občas bolesti v místě vpichu, únavu nebo bolesti kloubů a svalů po dobu dvou nebo tří dnů, výjimečně bolest hlavy či zvýšenou teplotu.
To je ale, dle mého názoru, jen malá daň za možnost se volně a svobodně pohybovat beze strachu, že někoho nakazím nebo že budu mít trvalé následky po prodělané nemoci covid.

Jakou vakcínou se v Litomyšli očkuje?
V současné době v našich vakcinačních centrech máme k dispozici vakcínu s názvem Comirnaty, firmy Pfizer /BioNTech, což je první mRNA vakcína na světě.

Jak očkování probíhá?
Lidem zapsaným v registru je přiděleno datum a čas vakcinace. Když přijdou na recepci vakcinačního centra, naši kolegové si je zapíšou, zkontrolují v seznamu a pomohou jim vyplnit zdravotní formulář a souhlas s vakcinací. Následně jsou zadáni do systému nemocnice a pozváni do ordinace lékaře. Je jim změřena tělesná teplota. Lékař s nimi projde zdravotní formulář i souhlas s vakcinací, vyšetří je a zodpoví otázky. Poté rozhodne, zda je možné očkování podstoupit či nikoliv. Zdravotní sestra následně aplikuje očkovací látku injekční stříkačkou tenkou jehlou do deltového svalu. Z ordinace odchází očkovaný se zprávou o typu vakcíny do čekárny, kde je pod dohledem dalších 30 minut. Na recepci je proveden zápis do celostátního systému. Před odchodem je očkovanému doporučeno být dva až tři dny bez větší fyzické námahy a je mu přidělen termín na druhou dávku. V současné době už rezervační systém přiděluje oba termíny očkování automaticky, a to s intervalem 28 dní.

Jak mě očkování ochrání?
Typ ochrany se liší u jednotlivých vakcín.
Konkrétně u vakcíny Comirnaty je do svalu vpravena látka obsahující mRNA. V té je informace zodpovědná za tvorbu drobné bílkoviny, která se vyskytuje na povrchu viru. Dostane se do buňky, ale ne do jejího jádra. Buňka následně zahájí produkci této bílkoviny a její „vystavení“ na svém povrchu jako informaci pro buňky imunitního systému. Díky tomuto „bezpečnému seznámení“ budou vytvořeny buňky obranného systému s pamětí na tento znak. Když pak dojde k proniknutí viru do organismu, bude již tělo připraveno na boj a „virus nás nezastihne spící a nepřipravené“.

Vy sám jste se nechal oočkovat?
Ano, jsem již naočkován první dávkou a čekám na druhou.

Vakcína se na trh dostala poměrně brzy, máme jistotu, že testování proběhlo standardně a podrobně?
Standardní testování probíhá dlouhou dobu proto, že firmy mají omezené finanční možnosti a zpravidla málo zájemců o zapojení do studie. V případě vakcíny proti nemoci Covid-19 tomu tak ale nebylo. Finanční prostředky, které tekly do firem z národních rozpočtů, byly obrovské a zájem o to být součástí výzkumu byl ještě větší. Navíc je třeba si uvědomit, že výzkum vakcín na bázi mRNA probíhá již dlouhou dobu a zkušenosti z minulých let byly již pouze aplikovány na tento typ koronaviru.

Převažují možná zdravotní rizika nad reálnými výhodami očkování?
Reálnou výhodu očkování vidím v možnosti navrátit se k normálnímu životu člověka i společnosti, potkávat se s rodinou a přáteli beze strachu z fatálního dopadu onemocnění, proti kterému máme možnost se chránit.

Nenašli jste odpovědi na otázky, které vás zajímají? Pak navštivte tuto stránku ministerstva zdravotnictví, kde najdete další informace.

 
Youtube Litomyšl