Vyhledat na webu
en
kalendář

Nejvýznamnější projekty pro rok 2020 # aktualita z archivu #

obrázek k aktualitě Nejvýznamnější projekty pro rok 2020

I v letošním roce se chystá řada investičních akcí a oprav. Mezi největší bude patřit rozšíření sběrného dvora na Mařákově ulici s odhadovanou cenou 26 milionů korun, na projekt město má přislíbenou dotaci 20 milionů ze Státního fondu životního prostředí.

Rozšířením by se měla roční kapacita provozu zvýšit až na 2764 tun odpadů ze současných 1349 tun a současně by mělo dojít k modernizaci celého vybavení. Pro občany by to znamenalo snazší možnost, jak se zbavit starých a nepotřebných věcí.

Dalším důležitým projektem je výstavba sociálního bydlení na Zahájské ulici, kde má vyrůst šest bytů pro osoby v nouzi, i zde město bude stavět za pomoci dotace. Na projekt, který má pomoci lidem v sociální tísni, město získalo desetimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, celkem má výstavba stát 15 milionů korun.

Dále se například chystá další etapa revitalizace Černé hory, jejíž první část se dokončila letos na podzim. I v tomto případě má dojít k úpravě běžeckých cest a doplnění drobného mobiliáře, jako jsou lavičky a odpadkové koše do areálu lesoparku. Lesní cesty se budou upravovat i v dalších částech Litomyšle a okolních obcích, stejně tak se má začít na konci roku s odbahněním Panských rybníků na Budislavi.

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležitým plánem odstrojení hydrogeologického vrtu Na Řetízku, který oficiálně nemá majitele a je v havarijním stavu. Mohl by tak ohrozit kvalitu pitné vody.

Kromě nových projektů se také připravují další opravy městského majetku, jako jsou například chodníky. Vedení města plánuje také další fázi rekonstrukce oken Smetanova domu za 400 tisíc korun. Za čtyři miliony korun má ve spolupráci s ČEZ dojít k vybudování nového veřejného osvětlení na Pohodlí a ve Fügnerově čtvrti. V roce 2020 mají pokračovat i investice do škol a školek. Přes léto budou dělníci pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor III. mateřské školy za více jak dva miliony korun, na I. mateřské škole se chystají úpravy vnitřních prostor za zhruba 1,5 milionu.

Velkým soukromým investičním projektem je výstavba obchodního domu Lidl v areálu Pernštýn, která by mohla podle současných odhadů začít letos. V prosinci se zástupci města zúčastnili jednání odborné komise, která vybírala ze čtyř návrhů. Vedení města ocenilo, že soukromý investor prokazuje seriózní přístup a zabývá se nejenom výstavbou prodejny, ale i kvalitou veřejného prostoru a úpravou nábřeží.

Výše uvedené částky a termíny jsou v současné době předběžné a může dojít k jejich změnám.

Youtube Litomyšl