Litomysl Zámecké návrší

Projekt revitalizace zámeckého návrší

V prosinci roku 1999 bylo v marockém Marrákeši rozhodnuto o zápisu zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Začátkem ledna 2010, tedy téměř přesně při příležitosti desátého výročí od této významné události, získalo Město Litomyšl od Ministerstva kultury ČR příslib dotace na projekt Revitalizace zámeckého návrší. Rada města Litomyšl s přijetím dotace vyjádřila souhlas 11. ledna 2010 a Litomyšl se začala připravovat na slavnostní podpis Rozhodnutí o přidělení dotace. Tímto aktem byla ve středu 10. února 2010 oficielně spuštěna nejvýznamnější investiční akce v novodobých dějinách města Litomyšl.  
Hlavním cílem projektu je oživení zámeckého návrší a jeho plnohodnotné zapojení do organismu města a regionu. Cílem je smysluplné užívání mimořádně cenného areálu jako nadregionálního centra kultury, vzdělávání a společenského života. Plánováno je celoroční využití se zapojením nových aktivit, doprovozené celkovou obnovou objektů a jejich dovybavením. V neposlední řadě je cílem projektu rovněž aktivní a bezprostřední kontakt dětí jak s jedinečným historickým prostředím, tak se špičkovými badatelskými aktivitami. Projekt je vytvořen tak, aby po počáteční investici bylo možno vytvářet z vlastní činnosti takový příjem, který by umožnil krýt nejen veškeré provozní náklady, ale také náklady památkové a technické péče o areál.
Součástí projektu je i několik celostátně ojedinělých programů. V rámci tzv. Školy na zámku jde o vybudování unikátního pobytového vzdělávacího programu modulového vyučování pro žáky základních a speciálních škol. Na principu škol v přírodě plánujeme nabízet několikadenní pobyty v autentickém historickém prostředí včetně vlastní výuky. Program Centrum pro restaurování nabídne odborné vzdělávací kurzy i další služby pracovníkům památkové péče, majitelům památek i široké veřejnosti. Velký důraz bude kladen na mezioborovou spolupráci a úzké propojení praxe a teoretických vědomostí. Významným počinem bude navrácení piaristického kostela Nalezení sv. Kříže s novou expozicí Andělé na návrší. 
Práce na přípravě projektu byly zahájeny již na jaře roku 2007. Vypsáno bylo výběrové řízení na architektonické týmy, které pracují na revitalizaci zámeckého návrší. Poté byl do přípravy projektu zapojen jako hlavní koordinátor architekt Ivo Koukol, který v minulosti pracoval mimo jiné jako šéf Správy Pražského hradu. S přípravou projektu byla již v přípravné fázi seznamována i široká veřejnost. Kromě informací v médiích je třeba zmínit výstavu Fenomén Litomyšl, na které se mohli zájemci seznámit také s návrhy týkajícími se revitalizace zámeckého návrší nebo veřejnou prezentaci, které se zúčastnili zástupci všech architektonických týmů.  
Na závěr dodejme, že projekt Revitalizace zámeckého návrší má úzkou vazbu na projekt Národního památkového ústavu, týkající se obnovy vlastního zámku a francouzské zahrady. Velmi významný je i plán Pardubického kraje revitalizovat Regionální muzeum v Litomyšli (v rámci programu ROP). Pro účastníky programů a návštěvníky návrší je důležité v neposlední řadě vybudování parkoviště na zámeckém návrší.

Zámecké návrší


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty