Litomysl Zámecké návrší

Projekt revitalizace zámeckého návrší

Středa 10. února 2010 byla pro Litomyšl dnem slavnostním. Ministr kultury Václav Riedelbauch podepsal v Piaristickém kostele rozhodnutí, na jehož základě byla Městu Litomyšl přidělena dotace ve výši téměř 400 milionů korun na obnovu Zámeckého návrší. Rekonstrukci symbolicky zahájilo předání staré píšťaly ze vzácných varhan z Piaristického kostela, které se také dočkají obnovy. Pan ministr předal panu starostovi dále partituru Händelova Mesiáše s přáním, aby slavné Hallelujah! zaznělo až Andělé znovu vstoupí na Zámecké návrší!

Základní informace o projektu:
Název projektu:
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli
Nositel projektu: Město Litomyšl
Partneři projektu:
Národní památkový ústav, Univerzita Pardubice, Regionální muzeum, Řád piaristů, Biskupství královéhradecké, Zámecké návrší (příspěvková organizace bude zřízena)
Spolupracující subjekty: Evropské školicí centrum, Smetanova Litomyšl, Městská galerie, Státní okresní archív se sídlem v Litomyšli, budoucí provozovatel cafeterie a pořadatelé krátkodobých akcí 
Celkové způsobilé výdaje: 398 969 000 Kč (85% z EU, 15% ze SR)
Celkové předpokládané výdaje: 405 005 000 Kč

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence  
Název Oblasti podpory: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Datum podepsání Rozhodnutí: 10. února 2010
Předpokládané ukončení realizace: prosinec 2013
Programy funkčního využití:
Jedinečné programy: Škola na zámku, Centrum pro restaurování, Dětský program, Andělé na návrší - diecézní muzeum. Důležité však i další využití: návštěvnický program a expozice, profesní a další vzdělávání, program a expozice muzea, univerzitní vzdělávání, výstavní program, hudební program, festival Smetanova Litomyšl, dramatický program, společenský program, archivy a knihovny, ubytování, stravování a občerstvení, informace, procházky, toulky a pobývání, parkování, zázemí a správa
Obnova objektů: Zámecký pivovar, jízdárna, kočárovna, stáj, konírna, piaristická kolej, piaristický kostel, park, první a horní nádvoří, předzámčí 
Architektonické týmy: AP Atelier Praha, HŠH architekti Praha, Ateliér Štěpán, Architektonická kancelář Burian - Křivinka Brno
Hlavní koordinátor: Ing. arch. Ivo Koukol

další informace ->

Předzámčí, zámecký pivovar a I. nádvoří

 Vizualizace ke dni podpisu Rozhodnutí (formát ppt, velikost 22,2 MB)
 Fotografie stavu před revitalizací (formát pdf, velikost 13,49 MB)

Park, horní nádvoří, jízdárna, konírna a kočárovna

 Vizualizace ke dni podpisu Rozhodnutí (formát ppt, velikost 17,19 MB)
 Fotografie stavu před revitalizací (formát pdf, velikost 9,81 MB)

Piaristický chrám

 Vizualizace ke dni podpisu Rozhodnutí (formát pps, velikost 5,96 MB)
 Fotografie stavu před revitalizací (formát pdf, velikost 5,78 MB)

Piaristická kolej

 Vizualizace ke dni podpisu Rozhodnutí (formát ppt, velikost 5,62 MB)
 Fotografie stavu před revitalizací (formát pdf, velikost 3,9 MB)

Projekt IOP

 Vizualizace ke dni podpisu Rozhodnutí (formát ppt, velikost 7,64 MB)

Zámecké návrší


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty