Volby do Evropského parlamentu

23. a 24.05.2014.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu: 23.-24.5.2014 Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb. dne 19. února 2014


ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 13. února 2014

o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 14. června 2013, kterým se stanoví doba konání osmé volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

vyhlašuji volby

do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Sobotka v. r.

 

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 13. února 2014 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-voleb-do-evropskeho-parlamentu-23-a-24-kvetna-2014.aspx

26. 02. 2014 Informace o podmínkách hlasování pro občany ČR Informace pro voliče
26. 02. 2014 Informace o podmínkách hlasování pro občany ČR v zahraničí Informace pro voliče
26. 02. 2014 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování Informace pro voliče


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty