Litomysl Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obce Trstěnice

Obec Trstěnice má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 3.11.2005 a jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti 12.5.2011 . Dokumentace územního plánu i jeho  změny je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do územně plánovací dokumentace obce máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Trstěnice
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace: platná | projednávaná | již neplatná

Dokumentace již neplatná


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty