Litomysl Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obce Suchá Lhota

Obec Suchá Lhota má platný územní plán vydaný fomou obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.1.2007. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do kompletního územního plánu máte na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Suchá Lhota
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

typ: platný | projednávaný | archiv

územní plán - platný

územní plán (vydaný)

Suchá Lhota ÚP Textová část (formát pdf, velikost 238,29 KB)

Suchá Lhota ÚP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 4,28 MB)

Suchá Lhota ÚP Detail hlavního výkresu (formát pdf, velikost 5,65 MB)

Suchá Lhota ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 1,95 MB)

Suchá Lhota ÚP Vodní hospodářství (formát pdf, velikost 2,82 MB)

Suchá Lhota ÚP Elektro - plyn - spoje (formát pdf, velikost 2,96 MB)

Suchá Lhota ÚP Veřejně prospěšné stavby (formát pdf, velikost 2,74 MB)

Suchá Lhota ÚP Zábor zemědělského půdního fondu (formát pdf, velikost 2,55 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty