Litomysl Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obce Sedliště

Obec Sedliště má vydán:

  • územní plán

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Sedliště
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace: platná | projednávaná | již neplatná

Dokumentace projednávaná

územní plán

ÚP Sedliště textová část - projednávané (formát pdf, velikost 917,8 KB)

ÚP Sedliště textová část odůvodnění - projednávané (formát pdf, velikost 1,98 MB)

ÚP Sedliště hlavní výkres - projednávané (formát pdf, velikost 1,15 MB)

ÚP Sedliště koordinační výkres - projednávané (formát pdf, velikost 1,48 MB)

ÚP Sedliště výkres širších vztahů - projednávané (formát pdf, velikost 6,87 MB)

ÚP Sedliště výkres veřejně prospěšných staveb - projednávané (formát pdf, velikost 949,91 KB)

ÚP Sedliště výkres základního členění území - projednávané (formát pdf, velikost 976,82 KB)

ÚP Sedliště výkres ZPF - projednávané (formát pdf, velikost 1,09 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty