Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Nová Sídla

Obec Nová Sídla má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 18.12./2006, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.2007. A  jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy č.1/2019, které nabylo účinnosti 27.2.2020.

 

Z územního plánu je v elektronické podobě níže k dispozici pouze hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb.

 

V současné době je projednáno zadání nového územního plánu Nová Sídla.

Možnost k nahlédnutí do zbývající části tohoto územního plánu máte na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Nová Sídla 
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

typ: platný | projednávaný | archiv

územní plán - platný

Územní plán - úplné znění po změně č. 1

Nová Sídla ÚP úplné znění po Změně č. 1 Textová část (formát pdf, velikost 276,42 KB)

územní plán (vydaný)

Nová Sídla ÚP Textová část (formát pdf, velikost 247,38 KB)

Nová Sídla ÚP Hlavní výkres (formát jpg, velikost 6,42 MB)

Nový Sídla ÚP Výkres veřejně prospěšných staveb (formát jpg, velikost 2,12 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty