Litomysl Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obce Řídký

Obec Řídký má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 2, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.1.2007. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do kompletního územního plánu obce máte dále na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Řídký
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace: platná | projednávaná | již neplatná

Dokumentace platná

územní plán

Řídký ÚP Textová část (formát pdf, velikost 289,54 KB)

Řídký ÚP Schéma hlavního výkresu (formát pdf, velikost 2,48 MB)

Řídký ÚP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 8,5 MB)

Řídký ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 2,05 MB)

Řídký ÚP Vodní hospodářství (formát pdf, velikost 3,22 MB)

Řídký ÚP Elektro - plyn - spoje (formát pdf, velikost 3,95 MB)

Řídký ÚP Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 2,99 MB)

Řídký ÚP Zábor zemědělského půdního fondu (formát pdf, velikost 3,33 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty