Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2019

poskytnuté účelové dotace v roce 
žadatel dotace poskytnuta na poskytnutá
částka v Kč
smlouva datum
zveřejnění
poznámky
Minikopaná Litomyšl
Litomyšl
podporu provozních nákladů sportovních organizací města Litomyšle na rok 2019 26.000
Volejbalový klub Litomyšl, z. s.
Litomyšl
podporu provozních nákladů sportovních organizací města Litomyšle na rok 2019 165.000
Volejbalový klub Litomyšl, z. s.
Litomyšl
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže na rok 2019 149.000
JARDAN KARTING KLUB v AČR
Litomyšl
podporu provozních nákladů sportovních organizací města Litomyšle na rok 2019 1.000
JARDAN KARTING KLUB v AČR
Litomyšl
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže na rok 2019 4.000
TJ Jiskra Litomyšl, z.s.
Litomyšl
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže na rok 2019 320.000
TJ Jiskra Litomyšl, z. s.
Litomyšl
podporu provozních nákladů sportovních organizací města Litomyšle na rok 2019 143.000
Tělocvičná jednota SOKOL
Litomyšl
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže na rok 2019 65.000
Tělocvičná jednota SOKOL
Litomyšl
podporu provozních nákladů sportovních organizací města Litomyšle na rok 2019 180.000
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Svitavy
zajištění služby osobní asistence a odborného sociálního poradenství v Litomyšli 35.000
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
61. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2.200.000
Jiří Kusý, DiS.
Litomyšl
pořádání veřejné kulturně-volnočasové akce 15.000
FOR-UM fotografů z.s.
Litomyšl
pronájem prostor pro dobročinnou akci 10.000
Římskokatolická farnost
Litomyšl
opravu varhan v kostele sv. Anny v Litomyšli 180.000
Sdružení pro pořádání mezinárodních hudebních kurzů z.s.
Litomyšl
24. ročník mezinárodních smyčcových kurzů 25.000
Spolek patchworku Litomyšl
Litomyšl
činnost a vzdělávání 12.000
Česká hudební společnost-Spolek přátel krásných umění, z.s.
Praha 5
setkání přátel komorní hudby a mezinár. interpret. kurzy Litomyšl 19 30.000
Přátelé dobré hudby, z.s.
Dolní Újezd
Újezdské babí léto 2019 7.000
Český svaz chovatelů z.s.
Litomyšl
rozvoj chovatelské činnosti se zřetelem na aktivní zapojení mládeže 10.000
Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru
Litomyšl
činnost NF LSO v roce 2019 50.000
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Svitavy
Svitavy
střeleckou soutěž "Cena Města Litomyšle" 5.000
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
Olomouc
zajištění provozu sociální služby raná péče 2.000
Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Litomyšl
provoz spolku 12.000
Sbor církve bratrské v Litomyšli
Litomyšl
technologii výměny a úpravy vzduchu v Novém kostele-2.fáze 150.000
Sbor paní a dívek, z.s.
Litomyšl
činnost 10.000
Věra Pleskotová
Litomyšl
podpora činnosti místní organizace České křesťanské akademie v Litomyšli 10.000
Náboženská obec Církve československé husitské v Litomyšli
Litomyšl
Varhanní koncert, Dámy skladatelky, Noc kostelů, Zapomenutá pohádka 8.000
Vlastimil Litomyšl, z.s.
Litomyšl
činnost 25.000
Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl
Litomyšl
Litomyšlské dny barokní tradice 2019 20.000
Majáles Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
29. ročník studentských slavností 30.000
Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli
Litomyšl
Středoevropské turné pěveckého sboru KOS 30.000
Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli
Litomyšl
činnost Smíšeného pěveckého sboru KOS 30.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala 50.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
In monte Oliveti - výstava 20.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
výstavu Atelier Štěpán 15.000
EUROPE CLUB LITOMYŠL, z.s.
Litomyšl
podporu rozvoje kultury, zájmových činností, cestovního ruchu a vztahů mezi zájmovými subjekty a partnerskými městy 60.000
AMÉLIA HUDBA z.s.
Sloupnice
realizaci hudební nahrávky a videoklipu 10.000
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
provozování expozice soch Olbrama Zoubka 40.000
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
XV. Smetanova výtvarná Litomyšl 2019 150.000
Up z.s.
Morašice
technické zajištění a propagace benefičního festivalu Hudba pomáhá 15.000
Obec Vlčkov
Česká Třebová
slavnost Putování za studánkami 13.000
ZO ČZS Litomyšl - Zaháj z.s.
Litomyšl
nájem prostor zámeckého pivovaru 3.000
Studenstká jízda, z.s.
Litomyšl
podporu kulturního života v Litomyšli a budování festivalu se šestiletou tradicí 40.000
Zdeněk Jetmar
Osík
podporu zájmového sdružení Českomoravský svaz chovatelů 5.000
Kotelna z.s.
Litomyšl
1. ročník přehlídky alternativních hudebních skupin "Bez ambicí" 20.000
Hudební mládež ČR, z.s.
Praha 9
Mladá Smetanova Litomyšl - 46. ročník 50.000
Spolek přátel Růžového paloučku
Litomyšl
Slavnost na Růžovém paloučku 10.000
SDH Pohodlí
Litomyšl
Pohodelský minifest 2019 10.000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli
Litomyšl
výměnu plynového kotle v kostele 50.000
Domov pro seniory Sloupnice
Sloupnice
celoroční pobytovou sociální službu - domov pro seniory 10.000
Oblastní charita Polička
Polička
poskytování sociální služby Otevřené dveře pro občany města Litomyšle 25.000
Blanka Brýdlová
provozování Informačního centra a sezónní pobočky infocentra na zámku 890.000
Jiří Kohák
soutěž ve vaření kotlíkových gulášů v rámci oslav M.D.Rettigové 13.000
Jiří Kohák
na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním Litomyšlského pivního festiválku 20.000
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Litomyšl
Litomyšl
na materiální pomoc a nákup technických pomůcek při zajištění a pořádání dětských turnajů v rybolovu 6.000
Společnost železniční při DKV Česká Třebová
Česká Třebová
Jízdu Mikulášských vlaků 5.000
SDH Litomyšl - Lány
Litomyšl
činnost SDH Litomyšl - Lány 950
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
Vydání cestopisu Martina Kabátníka, litomyšlského měšťana 25.000
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Litomyšl
Litomyšl
materiální pomoc při zajištění a pořádání úvodního kola IX. ročníku Regionálního turnaje v rybolovu 4.000
Obec Budislav
Budislav
činnost JPO SDH Budislav 2.000
Blanka Brýdlová
projekt Užijte si Litomyšl 18.000
Jan Friedl
zajištění programu sportovního dětského dne 5.000
HEWER, z. s.
Praha 10
podporu sociální terénní služby - osobní asistence v Litomyšli 2.000
SDH Desná
Litomyšl
technické zajištění akce "DEN IZS LITOMYŠL" 10.000
České sdružení přátel betlémů z.s.
Třebechovice pod Orebem
přípravu a konání adventní výstavy betlémů a tematické exkurze 15.000
Náboženská obec Církve československé husitské v Litomyšli
Litomyšl
divadelní představení pro děti "Příběhy lišky Bystroušky" 2.000
TJ Jiskra Litomyšl, z.s.
Litomyšl
údržbu hřiště s umělou trávou 50.000
Lubenská šťopička, z.s.
Lubná
10. ročník společensko-kulturní akce Lubenská šťopička 5.000
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Litomyšl
úhradu nákladů na výstavu historických vozidel a divácké soutěže 15.000
Ivana Hýblová
Liberec I
na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2019 27.051
Bohemian Multimedia spol. s r.o.
Praha 4
pronájem školicích prostor v EŠC Litomyšl 20.000
Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o.
Mokrá Horákov
promítání filmů Kinematografu bratří Čadíků 30.000
Ivo Strnad
Litomyšl
podporu účasti na ME veteránů v lehké atletice - Itálie Benátky ve dnech 5. - 15. září 2019 5.000
Zdeněk Pešek
Litomyšl
podporu účasti na Mistrovství světa ve VANS BMX CUP v Californii ve dnech 4. - 18. září 2019 10.000

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty