Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2020

poskytnuté účelové dotace v roce 
žadatel dotace poskytnuta na poskytnutá
částka v Kč
smlouva datum
zveřejnění
poznámky
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
62. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2.200.000
Česká hudební společnost
Litomyšl
22. ročník mezinárodních smyčcových kurzů 25.000
EUROPE CLUB Litomyšl, z.s.
Litomyšl
činnost klubu - partnerská spolupráce 60.000
Blanka Brýdlová
činnost a provoz Informačního centra 950.000
Jiří Kusý
Česká Třebová
pořádání veřejné kulturně-volnočasové akce 15.000 smlouva
formát pdf
velikost 334,86 KB
11.03.2020
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Litomyšl - město
Litomyšl
pořízení praporu SDH Litomyšl-město 10.000
Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Litomyšl
činnost spolku, provozní výdaje 10.000
Mužský pěvecký sbor Litomyšl
Litomyšl
zajištění činnosti Mužského pěveckého sboru 10.000
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
provozování expozice soch Olbrama Zoubka 2020 40.000
Ruka pro život o. p. s.
Praha 8
provoz a činnost organizace 250.000
Farní charita Litomyšl
Litomyšl
provoz organizace 1.100.000
Vlastimil Litomyšl, z.s.
Litomyšl
činnost spolku 15.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
vydání knihy Cirkusový svět doktora Bubeníčka 30.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
provoz Portmonea - Museum Josefa Váchala 50.000
Věra Pleskotová
Litomyšl
podporu činnosti místní org. České křesťanské akademie v Litomyšli 8.000 smlouva
formát pdf
velikost 308,8 KB
19.05.2020
Česká hudební společnost - Spolek přátel krásných umění, z.s.
Praha 5
Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy v Litomyšli 25.000
Římskokatolická farnost
Litomyšl
Litomyšlské dny barokní tradice 20.000
Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru
Litomyšl
činnost NF LSO v roce 2020 50.000
Up z.s.
Morašice
technické zajištění a propagace benefičního festivalu Hudba pomáhá 15.000
Přátelé dobré hudby, z.s.
Dolní Újezd
Újezdské babí léto 2020 7.000
SDH Pohodlí
Litomyšl
podporu akce Pohodelský minifest 2020 8.000
Jiří Kohák
Litomyšlský pivní festiválek - XI. ročník 20.000 smlouva
formát pdf
velikost 408,78 KB
17.03.2020
Vojtěch Toman
hudební vybavení do Smetanovky - veřejné zkušebny v Litomyšli 10.000 smlouva
formát pdf
velikost 311,62 KB
19.05.2020
Sbor paní a dívek v Litomyšli, z.s.
Litomyšl
činnost sboru 8.000
Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl
Litomyšl
opravu vnějšího pláště kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 200.000
Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli
Litomyšl
koncertní turné sboru KOS Kanada - USA 2020 30.000
Náboženská obec Církve československé husitské v Litomyšli
Litomyšl
podporu kulturní činnosti 10.000
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Litomyšl
úhradu nákladů na pronájem prostor ZN na akci "Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy 2020" 40.000
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Litomyšl
výstavu historických vozidel a diváckou soutěž elegance v rámci Zahájení 9. litomyšlské lázeňské sezóny 15.000
Český svaz chovatelů, z.s., ZO 1 Litomyšl
Litomyšl
rozvoj chovatelské činnosti se zřetelem na zapojení mládeže 10.000
Rodinné centrum Litomyšl, z. s.
Litomyšl
provoz a činnost organizace 240.000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli
Litomyšl
úhradu honoráře za koncerty či přednášky 10.000
Ondřej Kleiner
Litomyšl
Letní Studentská jízda - realizace festivalu 20.000 smlouva
formát pdf
velikost 306,91 KB
12.03.2020
Hudební mládež ČR, z.s.
Praha 9 - Vysočany
Mladá Smetanova Litomyšl - 47. ročník 50.000
ELLA Litomyšl s.r.o.
Litomyšl
Huberovu jízdu - memoriál Miloše Glänznera 15.000
Zdeněk Jetmar
Osík
podporu a rozvoj a výstavní činnost - Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 4.000 smlouva
formát pdf
velikost 304,32 KB
17.03.2020
ZO Českého zahrádkářského svazu Litomyšl
Litomyšl
pronájem sálu na výroční členskou schůzi 1.000
Konfederace politických vězňů ČR, pobočka 73
Litomyšl
podporu činnosti spolku 5.000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli
Litomyšl
obnovu a opravu fasády kostela 150.000
Jindřich Volf, CSc.
pořádání konference Dopravní infrastruktura 2020 25.000
Židovská obec v Praze
Praha 1
úhradu části nákladů souvisejících s opravami a restaurováním poničených náhrobků na židovském hřbitově v Litomyšli 50.000
Post Bellum, o.p.s.
Praha 1
venkovní putovní výstavu 25.000
České sdružení přátel betlémů,z.s.
Třebechovice pod Orebem
přípravu a konání adventní výstavy betlémů, včetně zapůjčení betlému 10.000
Obec Budislav
Budislav
udržení akceschopnosti JSDHO Budislav 2.000
SDH Litomyšl - Nová Ves
Litomyšl
činnost SDH 2.800
SDH Litomyšl - Kornice
Litomyšl
činnost SDH 1.650
SDH Litomyšl - Lány
Litomyšl
činnost SDH 1.350
SDH Litomyšl - Suchá
Litomyšl
činnost SDH 750

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty