Litomysl Starostova odpovědna

Starostova odpovědna

Odpověď starosty

Dne 03. 05. 2020 21:39:54 se dotazoval Petr Prokop:

Mimoúrovňová křižovatka Litomyšl - sever

Vážený pane starosto,

již delší dobu se snažím sledovat situaci kolem výstavby dálnice kolem Litomyšle a také souvisejícíh přivaděčů.

Úvodem musím konstatovat, že na to, o jak zásadní stavbu se pro obyvatele našeho města jedná, se jí věnuje překvapivě málo prostoru v radničním zpravodaji. Ještě méně informací ze strany města lze dohledat k plánovaným přivaděčům a především k mimoúrovňové křižovatce Litomyšl sever.

Včera jsem měl možnost shlédnou videoreportáž, v níž mě zaujalo vystoupení pana hejtmana Netolického a také Vaše.

Pan hejtman uvedl, že za klíčové považuje změnu stanoviska města Litomyšle, které již neodmítá tzv. mimoúrovnovou křižovatku Litomyšl sever.
K tomuto bych se rád zeptal na následující:
1) Kdo jmenovitě v našem městě (Radě města) odmítal vznik této mimoúrovňové křižovatky?
2) Bylo o tomto hlasováno Radou města? Kdo a jak hlasoval?
3) Z dostupných zdrojů vím o tom, že město koncem minulého roku opravdu stanovisko změnilo. Proč k tomu došlo a proč právě až koncem minulého roku?

Jsem v kontaktu s mnoha lidmi žijícími v Litomyšli a naprostá většina z nich se obává, jaký dopad bude mít případná nerealizace mimoúrovňové křižovatky na jejich životy. Zbavíme se provozu po současné silnici a auta přijedou jinudy (mimo jiné také kolem nové výstavby, kde bydlí velké množství rodin s dětmi). Prakticky každý, koho s problematikou seznámíme si ťuká na čelo, jak je možné, že toto chce město dopustit. Situace se Vám může jevit klidná, protože o této záležitosti prakticky nikdo neví (protože o tom není informováno, viz výše).

Před nedávnem s Vámi v této věci komunikoval můj známý, který Vám sdělili obavy z navýšeného provozu od Třebové a Ústí a kterému jste napsal, že byste ho rád uklidnil, že by z Třebové a Ústí nemělo jezdit více aut, než nyní (že by nemusela jezdit ani tato auta, o tom asi nepřemýšlíte). Zároveň se z Vašich vystoupení snažíte navodit dojem, že ve věcech kolem výstavby dálnice, sjezdech a přivaděčích hraje město až třetí housle. Je tak zajímavé, že pan hejtman považuje za KLíČOVOU změnu stanoviska Litomyšle ve věci mimoúrovňové křižovatky (viz výše).

Nyní zpátky k reportáži. Po vystoupení pana hejtmana mluvíte vy a říkáte, že cituji:"....jsme přehodnotili, tím, že jsme se zamyleli nad celou situací, že opravdu hrozí, že auta z České Třebové a Ústí nad Orlicí budou ve velkém jezdit kolem zámku a základní školy."

Pane starosto, musíte uznat, že Vaše vyjádření jsou značně rozporuplné a vzbuzují otazníky.

Takže prosím o o dpověď na následující otázky:
1) Kdo nyní přišel s informací, že hrozí zvýšená doprava z ČT a Ústí?
2) Proč se nad tím nepřemýšelo dříve?
3) Nepřijde Vám, že by situace snesla Vašeho většího zapojení?

Ať chcete, nebo ne, jste nyní politik a máte se snažit dělat politiku ku prospěchu většiny. Je neuvěřitelné, že jste v tlaku městské části Kornice, o čemž mluvíte v reportáži a díky tomu pravděpodobněji důrazněji,nebo vůbec, neprosazujete mimoúrovňovou křižovatku. Kornice mají cca 150 obyvatel a auta z přivaděče dálnice je fyzicky neohrozí, oproti autům jedoucím přes Litomyšl.

Moje poslední otázka tedy směřuje na to, abyste mi prosím napsal, co jste pro prosazení mimoúrovňové křižovatky doposud udělal. S kým jste se sešel, s kým jste jednal, jak intenzivně atd. A co pro to hodláte dělat v následujících měsících. Odpověď, že jste pro to nedělal/nebudete dělat nic, je také odpověď.

Děkuji.

Petr Prokop

Odpověď ze dne 04. 05. 2020 14:32:17:

Vážený pane Prokope,


děkuji za Váš dotaz, respektive dotazy.


Možná to nevypadá, že se o dálnici aktivně zajímám, ale věřte mi, že zajímám a trávím tím nemálo času - jenom neprezentuji vše na sociálních sítích a dělat to nebudu. Nicméně několikrát jsem byl kvůli D35 na jednání na Pardubickém kraji (tam byla mj. speciální schůzka kvůli tomuto napojení a tam jsem speciální nájezd osobně podpořil - pokud to budete potřebovat, dohledáme datum a hodinu, kdy jednání za účasti pana hejtmana proběhlo), jsem členem Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43, kam také jezdím na setkání, jednal jsem s panem generálním ředitelem ŘSD, se starosty okolních obcí, spolků, organizuji schůzky, aby se celá věc posunula (např. se zástupci Strakova aj.)....mám tedy svědomí čisté. Jde mi o cíl, nikoli o proces, se kterým se nechlubím každý týden. Možná to dělám špatně, ale to mi budete moci ukázat jako voliči v příštích volbách. Každopádně mým jednoznačným cílem je, aby se dálnice kolem Litomyšle začala stavět co nejdříve, protože před Litomyšl a od Litomyšle dále už se buď staví, nebo se finalizují potřebné dokumenty. A já mám veliký strach, že za pár let nám ve městě naroste tranzitní doprava ještě více, než je ta stávající.


Změna názoru v Radě města přišla právě v návaznosti na moji komunikaci s občany - a to zejména z nové výstavby Na Prokopu, o které píšete. Proč se nad tím nepřemýšlelo dříve, respektive proč minulé vedení radnice křižovatku nechtělo, se zeptejte prosím mých předchůdců. Tato městská rada, kterou mám nyní tu čest vést já, dala na mé argumenty a revokovala původní názor s tím, že se ke křižovatce ve tvaru "T" nebráníme. Určitě nechceme sjezd po Lánech do města - zdá se nám zbytečný, když se dá ke sjezdům do Litomyšle využít stávající I/35. Ale speciální přípojku pro automobily od České Třebové jsme podpořili nakonec po debatě myslím jednomyslně (pokud chcete, také mohu nechat dohledat).


Informaci, že hrozí zvýšená doprava z ČT a Ústí, mi sdělilo několik občanů z Prokopa a já jsem jejich argumentaci přijal. Proč se nad tím nepřemýšlelo dříve nevím, já jsem starostou nyní a nyní jsem vzal tuto hrozbu po diskusi s občany města na vědomí. O mém zapojení jsem psal výše.


Zároveň ale mi ale dovolte i zde zopakovat, že prvořadým cílem je postavit dálnici kolem města - a protože ŘSD (naposledy pan Vebr na jednání na Pardubickém kraji a potom i zde v Litomyšli) opakovaně řeklo, že se sjezdem u Kornic nepočítá, velmi se obávám, že pokud se ještě začne bojovat o toto, tak to může opět dálnici zpozdit a přes město budou jezdit desetitíce aut pro průtahu navíc. Takže já osobně mám za to, že bychom měli co nejdříve postavit dálnici a pak se bavit o případném sjezdu, který na základě našich připomínek zůstal v územním plánu kraje a tedy může být kdykoliv dobudován. Nyní ale v plánech není, ŘSD několikrát řeklo, že ho nebude stavět, tak pro mě osobně je důležitější udělat vše pro výstavbu dálnice, byť bez sjezdu, a do budoucna jednat o sjezdu. Mimo občanů Kornic, kteří přes spolek Živé Kornice i nyní zdržují výstavbu všemi legálními prostředky, je výrazně proti sjezdu i zastupitelstvo Němčic, které je případně připraveno brzdit výstavbu D35 dle vyjádření pana starosty také.... A pro připomenutí: Kornice jsou část města, stejně jako sídliště Na Prokopu - jsem stejně jejich starosta jako Váš.


K tomu poznámka na okraj: není to tak, že VŽDY má většina pravdu nad menšinou. Tedy myšleno obecně, nikoli v tomto případě....


Určitě v této věci, prosím, kontaktujte pana náměstka pro dopravu na Pardubickém kraji Michala Kortyše - kraj plánuje vybudovat několik obchvatů měst (Brandýs, Choceň) tak, aby i pro řidiče z Ústí nebo Třebové bylo rychlejší a bezpečnější najíždět na dálnici přes tyto komunikace, nikoli přes Litomyšl. Takto nám to pan Kortyš prezentoval za kraj a plán vypadal reálně. Jsou na to myslím i vyčleněny finance a přišlo nám reálné, že poté budou řidiči raději jezdit po obchvatech, než přes Litomyšl a světelnou křižovatku. 


Děkuji za pochopení i za Váš zájem o naše město,


hezký den Daniel Brýdl, starosta


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty