Litomysl Starostova odpovědna

Starostova odpovědna

Odpověď starosty

Dne 01. 03. 2020 18:27:48 se dotazoval Jiří Král:

Pomník německým vojákům

Vážený pane starosto,
na místním hřbitově je nově umístěn pomník v upomínku padlých německých vojáků v Litomyšli. Tento pomník je umístěn v bezprostřední blízkosti rozptylové loučky, a nese nápis: "ZDE ODPOČÍVAJÍ VOJÁCI NĚMECKÉ ARMÁDY, KTEŘÍ ZEMŘELI KONCEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V LITOMYŠLI".
Správu hřbitova zajišťují Městské služby s.r.o, jehož je Město Litomyšl 100% zřizovatelem a podílníkem. a za nějž nesete zodpovědnost.
Dotaz: Vážený pane starosto Litomyšle, vy jako občan, starosta a předseda Generace 89 z.s., souhlasíte s pomníkem k uctění památky obětem německých vojáků?

Poznámka: Pokud by armáda Wehrmachtu vyhrála světovou válku, pravděpodobně vy by jste nebyl podnikatelem, natož starostou Litomyšle, a já bych tento dotaz určitě nepsal. Mého dědečka jsem nemohl poznat, protože jej za odbojovou protinacistickou činnost, v rámci litomyšlské skupiny zatkli, a v době heydrichiády krutě mučili a poprapili za pomoc odbojářům protinacistického teroru.

Děkuji za veřejnou odpověď.
Jiří Král

Odpověď ze dne 03. 03. 2020 16:06:38:

Vážený pane Králi,


jak se mi podařilo od kolegů zjistit, Vámi popisovaný pomník je na místním hřbitově desítky let (předpokládám od konce 2.světové války), pouze byl lehce posunut a pootočen v rámci úprav, souvisejících s výstavbou zázemí a WC na hřbitově. Nic  na hřbitově v tomto směru tedy nově umístěno.


Můj osobní názor v této oblasti asi není tak důležitý, neboť zde mají přednost mezinárodní úmluvy. Jedním u bodů Ženevských konvencí, které se naše republika zavázala dodržovat, je způsob, jakým je třeba zajistit hroby válečných zajatců a vojáků cizích vojsk padlých na domácím území. Podle něho tyto hroby „budou chráněny, udržovány a označeny“. V souladu s tím je proto na litomyšlském hřbitově označeno místo, kde jsou pohřbeni příslušníci wehrmachtu. Nejde tedy o uctívání jejich památky, ale plnění závazků mezinárodních smluv, k nimž se zavázalo téměř 200 zemí světa (Československo implantovalo Ženevské úmluvy do svého právního rámce již v roce 1954).


A jedna drobnost na závěr: já osobně jsem nikdy nepodnikal, to si mě asi pletete s mým bratrem, popř. bratrancem. Já jsem byl vždy zaměstnáván - nejdříve ve Story design, pak rok na Fakultě restaurování a poté v tiskárně HRG. Nicméně určitě máte pravdu, že by svět a tím i můj a Váš život vypadal o mnoho jinak, kdyby se svět nespojil proti Wermachtu. A na Vašeho dědečka můžete určitě být právem velmi hrdý - v současné české společnosti hrdinství a vzory chybí. 


Děkuji za Váš dotaz, přeji hezký den


Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty