Litomysl Sbírka na živé zvony do piaristického kostela

Transparentní sbírkový účet

Transparentní sbírkový účet

Veškeré dary a dotace na pořízení nových zvonů jsou shromažďovány na tomto čísle účtu:  107-6430890207/0100.


K 31. 12. 2014 byl stav sbírkového účtu 181.426 Kč, z toho dárci poslali přímo na sbírkový účet částku ve výši 80.153 Kč a do pokladniček byla vybrána částka 101.273 Kč. 

K 31. 12. 2015 byl stav sbírkového účtu 302.709 Kč, z toho v roce 2015 se vybralo 121.283 Kč. Částku 13.275 Kč poslali dárci přímo na sbírkový účet a 108.108 Kč bylo vybráno do pokladniček.

K 31. 12. 2016 stav sbírkového účtu 32.358,04 Kč. Celkem za roky 2014, 2015 a 2016 přispěvatelé vložili na speciální bankovní účet částku 164.478 Kč a do sbírkových pokladniček 351.858 Kč, což spolu s připsanými úroky ve výši 64 Kč přineslo výtěžek sbírky na pořízení nových zvonů ve výši 516.400 Kč.

Z částky 516.400 Kč byly pořízeny dva zvony za 218.000 Kč a 256.000 Kč a přepravní paleta za 9.832 Kč, celkem 483.832 Kč. Na sbírkovém účtu zůstal rozdíl ve výši 32.568 Kč (516.400 mínus 483.832).

Zůstatek sbírky byl v dubnu 2017 použit na úhradu části faktury za přípravu zvonové stolice a montáž elektrických pohonů zvonů.

 

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty