Litomysl Sbírka na živé zvony do piaristického kostela

Jak mohu pomoci?

Jednotlivci i firmy mohou přispět několika způsoby.

Pro drobné peněžní dary budou připraveny v informačním centru na Smetanově náměstí, v informační kanceláři na zámku, v hlavní budově MěÚ i na dalších označených místech pokladny.

Hotovost můžete složit také na pokladnách MěÚ Litomyšl, kde je možné využít i platební karty.

Pro firmy nabízíme možnost uzavření darovacích smluv.
Všichni zájemci si, při splnění zákonných podmínek, mohou dar odečíst od daňového základu a snížit si tím daň z příjmu.

Poslední možností je vložit příspěvek na speciální číslo účtu: 107-6430890207/0100.
Zde je samozřejmě možné zadat i trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami.
Věřte, že i sebemenší příspěvek je krůčkem k tomu, aby zvony opět začaly bít.

Dárcům, kteří přispějí částku 10 tisíc korun a výš garantujeme prezentaci ve výčtu mecenášů přímo v prostorách chrámu Nalezení sv. Kříže. Jména všech dárců, kteří si nebudou přát být v anonymitě, zveřejníme na webových stránkách města Litomyšl. Zde budeme také průběžně zveřejňovat stav sbírky.  
„Předpokládáme, že výběrové řízení na realizaci zvonů bychom mohli vyhlásit v roce 2015 nebo 2016,“ odhaduje starosta Michal Kortyš a dodává:“ Pokud se však potřebnou částku podaří vybrat dřív, budeme velmi rádi a zahájíme realizaci samozřejmě ihned.“      

Dodejme, že pořízené zvony budou majetkem města Litomyšl.

Předem děkujeme za každý váš dar.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty