Litomysl Rada města Litomyšle

Usnesení Rady města Litomyšle

15. zasedání ze dne 25. 06. 2020

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 569/20

RaM souhlasí s pronájmem restaurace Na Plovárně, tj. nebytových prostor budovy U Plovárny č. p. 300 včetně venkovní terasy, která je součástí st. p. č. 1105/1 o výměře 448 m2 v obci a k. ú. Litomyšl, včetně vybavení za účelem provozování občerstvení pro plovárnu se sezónním provozem dle otevřeného koupaliště. Roční nájemné ve výši 40.000,- Kč bez DPH. Nájemce bude hradit celoroční provozní náklady. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Nájemce bude mít možnost dle potřeby zřídit další výdejní a prodejní místa v areálu plovárny. Nájemce pan Jan Friedl, IČ 69131660, T. Novákové 1303, 570 01 Litomyšl.


2020    

2019    

2018    

2017    

2016    

2015    

2014    

2013    

2012    

2011    

2010    

2009    


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty