Litomysl Pozemky na prodej záložky a sdílení

Pozemky pro výstavbu bytových domů v ulici Z. Kopala

Město Litomyšl nabízí na prodej pozemky pro výstavbu bytových domů v lokalitě u nemocnice v ulici Z. Kopala. Bližší informace ve zveřejnění záměru prodeje a dalších přílohách. K dispozici je i zaměření mapového podkladu pořízené v rámci přípravy PD na Dům pro seniory. Na základě dotazů ze strany zájemců o pozemky bylo původní zadání dne 30. 8. 2019 doplněno a upřesněno, v textu původního zadání je doplnění a upřesnění pro přehlednost zvýrazněno. DTMM je možné poskytnout v el. podobě až po uzavření dohody o zapůjčení. Žádost s identifikačními údaji zašlete Ing. Dagmar Jankové na email dagmar.jankova@litomysl.cz.

.

zveřejnění záměru prodeje (formát pdf, velikost 517,83 KB)

zadávací podmínky (formát pdf, velikost 802,04 KB)

geometrický plán (formát pdf, velikost 73,28 KB)

návrh na zastavění (formát pdf, velikost 1,26 MB)

situace Domov pro seniory (formát pdf, velikost 195,31 KB)

zaměření (formát zip, velikost 8,13 MB)

park (formát zip, velikost 10,57 MB)

DpS (formát zip, velikost 9,48 MB)

zadávací podmínky doplnění 30.8.2019 (formát pdf, velikost 980,72 KB)

Pozemky na prodej

Kontakt pro investory

Ing. Pavel Chadima
vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl
pavel.chadima@litomysl.cz
461 653 370 • 775 653 307

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty