Litomysl Participativní rozpočet záložky a sdílení

Údržba zeleně na pozemcích města

Peníze z participativního rozpočtu by se měly použít na běžnou údržbu stávající zeleně na pozemcích města Litomyšle, především v těsné blízkosti rodinných domů. Především tam, kde se v současné době starají o zeleň na majetku města sami občané.

Co vám o projektu chce říct jeho autor?

Běžná údržba stávající zeleně na pozemcích Města Litomyšle, především v těsné blízkosti rodinných domů. Tam, kde se Město v minulosti o své pozemky nestaralo a povolilo majitelům přilehlých nemovitostí výsadbu zeleně se nyní distancuje od údržby a požaduje,aby údržbu financovali občané Města na vlastní náklady. Navrhuji, aby Město investovalo své prostředky prvotně do údržby stávajícího majetku a nepřenášelo povinnost vlastníka na někoho druhého. Pokud i potom zbudou finanční prostředky, realizujme další projekty.

Navhovatelka: Markéta Karlíková


Kvůli ochraně osobních údajů nezveřejňujeme kontaktní údaje na jednotlivé autory, pokud je chcete oslovit, napište či zavolejte kontaktní osobě - Michele Vojáček, MěÚ Litomyšl, 724 917 054, michele.vojacek@litomysl.cz

Participativní rozpočet

Údržba zeleně na pozemcích města


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty