Litomysl Participativní rozpočet záložky a sdílení

Pátoneum

Projekt plánuje vytvoření malého muzea, kde by se návštěvníci mohli seznámit s osobou slavisty prof. PhDr. Josefa Páty, který se v roce 1886 narodil v Litomyšli, a historií jeho rodiny. V muzeu by mohli nahlédnout do doby, ve které žil a do období heydrichiády, kdy zemřel.

Co vám o projektu chce říct jeho autor?

Můj návrh - Pátoneum: Ráda bych obnovila vzpomínku na mého pradědečka pana PhDr. Josefa Pátu, který se v roce 1886 narodil v Litomyšli. Přestože v dospělosti již žil Josef Páta s rodinou v Praze, kde působil na Univerzitě Karlově, Litomyšl nikdy nepřestala být jeho srdci a ostatním rodinným příslušníkům - potomkům - blízká, a je tomu tak dodnes. Pátoneum si představuji jako malé muzeum, kde by se návštěvníci mohli seznámit s historií jeho rodiny a prohlédnout si též různé artefakty. V muzeu by mohli nahlédnout do doby, ve kterém žil a do období heydrichiády, kdy zemřel. Nejedná se v tomto případě o stavbu objektu, ale peníze z projektu bych využila prakticky na vybavení prostoru muzea, např. vitríny, grafické panely atd.. Zajímavá je totiž i blízkost Portmonea které se nachází nedaleko domu, ve kterém žil a pracoval pan profesor, byť jen krátký čas, neboť 2. světová válka tvrdě zasáhla rodině do života. Např. v době konání Smetanovy Litomyšle a jiných událostí ve městě,by jistě mohlo být pro návštěvníky Litomyšle zajímavé navštívit zároveň také Pátoneum. Proto bych ráda zrealizovala projekt Pátoneum a přihlašuji tento nápad do prvního ročníku participativního rozpočtu s podtitulem Město pro lidi, lidé pro město.

Navrhovatelka: PhDr. Martina Štolbová


Kvůli ochraně osobních údajů nezveřejňujeme kontaktní údaje na jednotlivé autory, pokud je chcete oslovit, napište či zavolejte kontaktní osobě - Michele Vojáček, MěÚ Litomyšl, 724 917 054, michele.vojacek@litomysl.cz

Participativní rozpočet

Pátoneum

obrázek k projektu Pátoneum

obrázek k projektu Pátoneum

obrázek k projektu Pátoneum

obrázek k projektu Pátoneum

obrázek k projektu Pátoneum


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty