Litomysl Participativní rozpočet záložky a sdílení

Hlasování v participativním rozpočtu v roce 2020

Níže najdete seznam projektů, které postoupily do finále prvního ročníku participativního rozpočtu. Každý občan Litomyšle či integrované obce má dva kladné hlasy a jeden negativní, použít musíte všechny. Zajistíte tak, že zvítězí projekt s největší podporou veřejnosti - nejvíce lidem se bude líbit a nejméně vadit. Zároveň je možné hlasovat pro dva projekty z jedné kategorie. Výběr je čistě na vás.

Hlasy budeme kontrolovat, z tohoto důvodu je nutné uvést celé jméno, příjmení, adresu a číslo občanského průkazu. Tyto informace slouží pouze k ověření totožnosti hlasujícího a nebudou nikde zveřejněny či jinak použity.

Před odesláním si dobře zkontrolujte dotazník s osobními údaji, po vložení hlasu do systému nebude možná jejich další editace.

Zveřejnění výsledků proběhne po 15. červnu, do této doby nebudeme zveřejňovat ani průběžné pořadí projektů.

Hlasy s neúplnými či neplatnými údaji nebudou započítány. Děkujeme za pochopení.

KTERÉ PROJEKTY SE VÁM NEJVÍCE LÍBÍ?

Vodní prvek na horní sídliště
Ulice 9. května je po celkové rekonstrukci a s novou zelení vypadá velmi dobře. Jediné, co občanům chybí k úplné spokojenosti, je vodní prvek v zákoutí s lavičkami pod obchůdkem.

Automatizovaný externí defibrilátor
Umístění automatizovaného externího defibrilátoru (AED) na místo s výskytem většího množství lidí, např. náměstí nebo autobusové nádraží. AED mohou používat i neproškolení zachránci, včasná pomoc při zástavě srdce zvyšuje pravděpodobnost obnovení oběhu na 50 až 75 %.

Skatepark
V Litomyšli se nenachází ideální místo pro provozování skateboardingu. To by se díky tomuto projektu mělo změnit. Počítá se s vybudováním nového hřiště a několika překážek

Pojď to zkusit!
Akce nazvaná Pojď to zkusit! aneb Litomyšl nejen historická a kulturní by měla být interaktivní prezentací sportovních oddílů v Litomyšli a jejím okolí, při které si budou moci návštěvníci jednotlivá sportovní odvětví vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, co je baví.

Dětská herna
Návrh počítá s vybudováním velké dětské herny. Měla by být vhodná pro především menší děti od 3 do 9 let. Herna by měla obsahovat prvky jako velký prolézací hrad se skluzavkami a trampolíny.

Triatlon dětem
Projektem by navrhovatelé rádi zahájili tradici triatlonového dne pro děti od 5 do 16 let. Cílem je inspirovat děti k pohybu a vyvolat v nich zájem o základní sporty – plavání, jízdu na kole a běh, které mohou bez velkých nákladů provozovat běžně se svou rodinou či přáteli.

Stromy života pro Litomyšlata
Každé nově narozené dítě by mohlo mít ve městě zasazený strom se jménem a rokem narození/vysazení. Výsadba by mohla probíhat formou happeningu a byla by společenskou událostí nejenom pro rodiny. Navíc by ročně bylo ve městě vysazeno zhruba sto nových stromů.

Půjčovna látkových plen
Cílem projektu je založení půjčovny látkových plen a poskytování poradenství matkám, které s látkovými plenami teprve hodlají začít nebo zatím váhají. Půjčit pleny by bylo možné za vratnou zálohu, rodiče by je mohli doma vyzkoušet a případně se optat na nejasnosti.

Stezka zdraví Litomyšl
Stezka zdraví, to je 10 venkovních posilovacích strojů, sloužících k celkovému posílení organismu a vhodných i k rehabilitačním účelům, které by se mohly objevit v našem městě. Cvičení na strojích příznivě působí na cévní a oběhovou soustavu a zlepšuje celkovou pohyblivost.

Zvelebení Oseckého údolí
Cílem projektu je opravit cestu do Oseckého údolí a doplnit lavičky či odpočívadlo, případně prořezat tamní vegetaci a udělat odpočinkové místo. Pokud by to bylo finančně možné, také nahradit povodní stržený most novou lávkou či vedle rybníka obnovit studánku.

Pojďme ven!
Návrh řeší dovybavení vybrané demograficky významné lokality především dřevěnými herními a sportovními prvky pro zvýšení kvality života místních obyvatel. Využívá stávající rozmanitosti územní části (hřiště, lesopark, lokalita Wembley).

Miniparky v Litomyšli
Plán na založení miniparků na pozemcích města, které jsou nevyužité či zanedbané. Na těchto místech je možné zřídit minipark s osázením stromů, keřů, okrasných trav a skalek. Pod stromy budou umístěny lavičky a zřízeny cestičky pro pohyb v parku, vysypané kamenivem.

Komunitní litomyšlská dílna
Komunitní dílna by umožnila výrobu a opravu věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají vlastní dílnu, schází jim určitý nástroj či materiál nebo potřebují s něčím pomoci. Rozvíjela by vztah lidí k řemeslu. Podpořila by místní řemeslníky a předávání zkušeností mezi generacemi.

Pítko na Černou horu
Návrh na umístění pítka na pitnou vodu do lokality Černá hora nebo poblíž. Jelikož je sportovní areál hojně navštěvován nejen rekreačními běžci, sportovci, výletníky, rodinami s dětmi, ale i širokou veřejností, určitě by pítko našlo své příznivce.

Komunitní prostor u městských vil
Při stavbě nových bytových domů na Z. Kopala nebylo myšleno na prostor pro setkávání lidí, v projektu sice bylo zakresleno dětské hřiště, na které ale nezbyly finance. Mnoho lidí má zájem se setkávat, rozvíjet sousedské vztahy, ale chybí zde k tomu prostor. To chceme změnit.

Vratné talíře
V Litomyšli již několik let funguje na akcích města využívání vratných kelímků ve stáncích s občerstvením. Pojďme jít ještě o krok dále a zaveďme jako první město v republice vratné talíře. Omezme zbytečný plastový odpad.

Umělecký trh Litomyšl
Cílem tohoto návrhu není pouze uspořádat trh, na kterém by tvůrci mohli veřejnosti ukázat svá díla, ale také pomoci dostat umění i mimo galerie. Ukázat, že umění není jen doménou profesionálních umělců, ale kohokoliv, kdo má po ruce papír a tužku.

Jizva Litomyšle a její budoucnost
Co se stane s průtahem, který teď rozděluje město a co chtějí obyvatelé města? Cílem projektu je o tom otevřít veřejnou debatu s dostatečným předstihem. A to formou výstavy, která by zmapovala, co tu bylo a co pak vzniklo.

Pátoneum
Projekt plánuje vytvoření malého muzea, kde by se návštěvníci mohli seznámit s osobou slavisty prof. PhDr. Josefa Páty, který se v roce 1886 narodil v Litomyšli, a historií jeho rodiny. V muzeu by mohli nahlédnout do doby, ve které žil a do období heydrichiády, kdy zemřel.

Čisté náměstí
V projektu se plánuje vybudování prostoru pro venčení psů, a to v bezprostřední blízkosti náměstí na v současné době travnatých plochách na Vodních valech. Současně se počítá s propagací projektu, aby majitelé psů prostor využívali.

Údržba zeleně na pozemcích města
Peníze z participativního rozpočtu by se měly použít na běžnou údržbu stávající zeleně na pozemcích města Litomyšle, především v těsné blízkosti rodinných domů. Především tam, kde se v současné době starají o zeleň na majetku města sami občané.

Revitalizace sportoviště „Wembley“
Projekt má rozšířit nabídku sportovního vyžití v lokalitě. V návrhu se počítá s pořízením multifunkční workoutové sestavy určené k posilování svalstva celého těla; montáží basketbalových košů a vyznačení hrací plochy; zabezpečením a případnou rekonstrukcí fotbalových branek.

ulice

číslo popisné

město

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty