Litomysl Organizace ve městě

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE, s.r.o., Litomyšl

vedoucí: Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy
adresa: Tyršova 237, Litomyšl 570 01
mobil: +420 734 322 314
email: tradingcentre@lit.cz
web: www.tradingcentre.cz

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o. v Litomyšli patří k renomovaným vzdělávacím institucím v Pardubickém kraji. Škole byla 7.7. 1992 udělena akreditace MŠMT a od 1.9. 1992 zahájila svoji činnost. Na škole nejprve probíhalo pomaturitní studium ekonomických předmětů a studium cizích jazyků, postupně se vzdělávací nabídka začala rozšiřovat o kurzy cestovního ruchu, výpočetní techniky a účetnictví.


V současné době škola zabezpečuje výuku ve vzdělávacím programu středoškolského vzdělávání ukončeném maturitní zkouškou. Pro zájemce o denní formu studia škola nabízí čtyřletý maturitní obor Ekonomika a podnikání, realizovaný podle Školního vzdělávacího programu jako Management obchodu. Škola připravuje studenty pro obchodně podnikatelské a manažerské činnosti, včetně orientace na zahraniční spolupráci. Důraz je proto kladen na ekonomické předměty a výuku cizích jazyků. Průběh vzdělávání se neorientuje pouze na vlastní vyučování ve škole, ale je doplněn o odbornou praxi v tuzemských či zahraničních firmách, exkurze, odborné stáže či další školní i mimoškolní aktivity. 

 

 

 
 
  


uložení dat: 05. 09. 2016

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty