Litomysl Organizace ve městě

III. mateřská škola

vedoucí: Mgr. Vítězslava Borovičková
adresa: Lidická 1056, Litomyšl 570 01
mobil: +420 778 140 258
email: 3ms@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/3ms

III. mateřská škola  „ Líbánky „  se nachází v klidné části města Litomyšle. Mateřská škola je pětitřídní s věkově smíšenými třídami. Nachází se v bezprostřední blízkosti městských sportovišť a lesní části města – Černá hora, která přímo vybízí k vycházkám a pohybovým činnostem  v přírodě. V pedagogické práci se nespecializujeme na žádný vzdělávací směr či program, ale začleňujeme do vzdělávání prvky, které nám vyhovují jak z programu Začít spolu, tak ze Zdravé mateřské školy. Hlavní prioritou pro nás je pohoda a spokojenost dětí a jejich rodičů, dětská hra, pohybové činnosti a prožitkové aktivity. Cílem našeho vzdělávání je naučit děti bezproblémové komunikaci, spolupráci, sociálním dovednostem a samostatnosti. V dopoledním čase využíváme tělocvičnu školy a keramickou dílnu.

Spolupracujeme s jinými organizacemi ve městě (např. knihovna, ZUŠ, základní školy, VOŠ SPgŠ – probíhají zde praxe studentek, Smetanův dům, Středisko volného času a jiné).  Setkáváme se s rodiči a dětmi v odpoledních aktivitách ( podzimní slavnost, pouštění draků, vánoční  rozsvěcování stromečku s tvořením, dětský karneval, dětský den, vyřazování předškoláků).

Nabídka nadstandardních aktivit v mateřské škole:

- předplavecký výcvik pro předškoláky,
- angličtina hrou
- keramické tvoření

Pro komunikaci s paní ředitelkou můžete použít e-mail 3ms@lit.cz


uložení dat: 03. 09. 2019

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty