Litomysl Organizace ve městě

I. mateřská škola

vedoucí: Eva Horodyská
adresa: Jiráskova 95, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 613 290, +420 461 612 047
email: 1ms@litomysl.cz
web: www.skolkalitomysl.cz

I.mateřská škola je součástí  historického centra města Litomyšle. Z jedné strany je obklopena zámeckým návrším a z druhé zámeckým parkem. Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 83 dětí. Třídy jsou věkově heterogenní. 4.třída - s výukou anglického jazyka rodilou mluvčí byla otevřena v září 2011.

Výchovně vzdělávací práce je uskutečňována podle programu „Pojď se mnou“.

V mateřské škole probíhá inkluzivní vzdělávání - jsou přijímány děti s podpůrnými opatřeními, děti z cizojazyčných rodin, děti mladší 3 let. Učitelky spolupracují s asistentem pedagoga a se školním asistentem. Činnost učitelek je podporována klinickým logopedem, speciálními pedagogickými centry – SPC Bystré, SPC Kamínek Ústí nad Orlicí, PPP Ústí nad Orlicí a jinými odbornými pracovišti.
V rámci vzdělávání probíhají mimo běžných činností i další aktivity - např. keramické tvoření, saunování dětí, plavecká výuka, návštěva divadelních představení,  knihovny, muzea,  sportovních akcí apod.

Nabídka je rozšířena o nadstandardní aktivity – angličtina hrou, zpívaní ve sborečku „Zpěváčci“. Některé akce probíhají ve spolupráci s dalšími subjekty ve městě: ZUŠ, Smetanův dům, knihovna, ZŠ, Středisko volného času a Rodinné centrum.

K akcím mateřské školy patří společné aktivity s rodiči – podzimní slavnost, lampionový průvod, vánoční setkání se zpíváním a zvyky na školní zahradě, vánoční tvoření, sportovní odpoledne, čarodějnický rej, oslavy Dne matek a Dne dětí, slavnostní vyřazení předškoláků.

Nejdůležitější je pro nás přirozená hra dítěte, jeho spokojenost, pohoda během dne, příjemné a podnětné prostředí.

Informace o mateřské škole najdete na www.skolkalitomysl.cz, nebo na nástěnce v MŠ.


uložení dat: 30. 08. 2019

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty