Litomysl Organizace ve městě

Naděje - pobočka Litomyšl

vedoucí: Bc. Jitka Nádvorníková
adresa: M. Kuděje 14, Litomyšl 570 01
mobil: +420 775 868 275
email: litomysl@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz/litomysl

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - NADĚJE

Aktuální program na měsíc.


REGISTRACE:
Naše služba má rozhodnutí z Magistrátu Hlavního města Prahy o registraci sociální služby „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ č. 6603812 ze dne 23. 10. 2007.

POSLÁNÍ SLUŽBY:
Posláním NZDM Naděje Litomyšl je nabídnout a poskytnout dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích. Doprovázet je tak obdobím dětství a dospívání.  Nabídnout jim bezpečný a podnětný prostor pro trávení volného času a pozitivní změnu jejich životního stylu. Sociální pomoc vychází z křesťanských principů lásky a pomoci druhým.


CÍL:
1. Oslovit děti a mládež.
2. Pomoc, podpora a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace.
3. Předcházení a snižování sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z životního stylu. 
4. Zajištění podnětného prostředí s motivací k aktivnímu trávení volného času.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

Základní činnosti:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• Sociálně terapeutické činnosti.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Základní sociální poradenství

Podpůrné činnosti
• Informování o službě.
• Činnosti se zájemci o službu.
• Akce pro veřejnost.

Fakultativní služby
• Výlety, zážitkové pobyty.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY
• bezplatnost (služby poskytujeme zdarma),
• anonymita (klient nemusí sdělovat žádné osobní údaje),
• přístupnost a otevřenost (volný vstup a odchod klienta v rámci provozní doby, časová a prostorová dostupnost služby),
• individuální přístup (služba „šitá na míru“ klientovi dle jeho požadavků),
• bezpečný prostor (služba poskytuje prostor chráněný před předsudky, diskriminací apod.).

Provozní doba:
• Úterý:12 - 17 hod   
• Středa:12,30 - 18 hod
• Čtvrtek:12,30 -18 hod    
• Pátek:12 - 16  hod 

Během prázdnin dochází k úpravě provozní doby. NZDM je otevřeno během prázdninových dní mimo pondělí od 8 do 13 hodin.

https://www.facebook.com/Naděje-pobočka-Litomyšl-2229936517284042/


uložení dat: 05. 02. 2019

akce pořádané touto organizací

01. 07. 2020 - 28. 08. 2020, Út-Pá: 8:00-13:00, Dům Naděje

Prázdniny ve vesmíru

Pohybové aktivity, postřehové hry, tvůrčí aktivity, kulinářské aktivity, výlety.© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty