Litomysl Organizace ve městě

II. mateřská škola

vedoucí: Romana Vacková
adresa: 17. listopadu 905, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 280
email: 2ms@litomysl.cz
web: www.2ms.litomysl.net

II. mateřskou školu má kapacitu 137 dětí o které pečuje 16 pracovnic MŠ, které se snaží vytvářet dětem co nejlepší prostředí pro jejich vývoj, pro maximální získávání zkušeností a návyků. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou preferovány nové způsoby práce, jsou  užívány netradiční metody a formy výuky a především se vychází ze zájmu dítěte a také z úzké spolupráce s rodinou.
Ve snaze získat titul ZDRAVÁ MŠ se kolektiv pracovníků zaměřil na výchovu zdravého stylu života, psychickou pohodu a správnou životosprávu. Připravují se pestré jídelníčky s dostatkem ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo a zeleninové saláty. Děti se učí chránit nejen své zdraví, ale také zdraví svých kamarádů a vytvářet přátelské, příjemné klima - plné radosti a očekávání.
Všechny činnosti probíhají pod heslem pomoz mi, abych to dokázal sám"". Děti se učí pískat na zobcové flétny a jsou zapojeny do projektu ""zdravá píšťalka"". I přes to, že hlavním cílem tohoto projektu je nácvik správného dýchání a prevence respiračních onemocnění, děti hrají velmi rády a umí již celou řadu písniček.


uložení dat: 22. 08. 2016

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty