Litomysl Organizace ve městě

Náboženská obec církve československé husitské

vedoucí: Štěpán Klásek, farář
adresa: Toulovcovo náměstí 151, Litomyšl 570 01
mobil: +420 724 704 977
email: ccsh@lit.cz
web: www.ccshhk.cz

Církev československou husitskou (CČSH) tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým tak, jak dosvědčuje Bible. Z církevní tradice přijímá to, co je s Písmem sv. ve shodě. Biblická orientace jí otevřela důležité poznání, že existuje jedna jediná církev Kristova na celém světě, jež viditelně žije v obcích křesťanských církví. Ekumenické učení o obcích přivedlo Církev československou husitskou do Světové rady církví a do Ekumenické rady církví v ČR.

K náboženské obci CČSH v Litomyšli přísluší dvě bohoslužebná střediska v Poličce a Trstěnici. V Litomyšli se bohoslužby konají každou neděli v 8.30 hodin, v Poličce každou třetí neděli v měsíci ve 14.00 hodin a v Trstěnici každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 11.00 hodin.

Každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od února do května a od října do prosince se scházíme k biblickým hodinám, které vede emerit. biskup J. Tuček. Na těchto setkáních si již třetím rokem přibližujeme postavy Starého zákona"".

Duchovní péče o děti se uskutečňuje každý pátek v 15.30 hodin.

Sbírky pro Diakonii a misii probíhají po celý rok (šatstvo, ložní prádlo, hračky, nádobí, knihy a vše dosud potřebné) vždy v úterý a v pátek od 8.30 do 11.30 hodin (po telefonické dohodě i jinak)."

uložení dat: 21. 01. 2014

akce pořádané touto organizací

26. 09. 2020, 10:00, Husův sbor

Architektura a liturgický prostor

Setkání věnované architektuře a liturgickému prostoru. Jeho hostem bude vedoucí katedry praktické teologie na Husitské teologické fakultě UK v Praze Mgr. Pavel Kolář, Th.D., který nám slovem i obrazem přiblíží inspirativní, byť nerealizované projekty architekta Miroslava Kouřila v mnohém předjímající dnešní přístupy k utváření liturgického prostoru. Biblickým zamyšlením toto setkání uvede Mgr. Lukáš Štursa, Ph.D.


02. 10. 2020, 17:00, Husův sbor

Vernisáž výstavy ke 100. výročí Církve československé husitské

Za účasti biskupa Mgr. Pavla Pechance a s varhanním koncertem Jiřiny Dvořákové. Součástí výstavy budou také interaktivní prvky pro děti. Výstava potrvá do listopadu.
Vstupné dobrovolné.© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty