Litomysl Zařízení ve městě

Léčebna dlouhodobě nemocných

vedoucí: MUDr. Tomáš Ducháček
adresa: J. E. Purkyně 652, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 655 603
web: litomysl.nempk.cz/lecebna-dlouhodobe-nemocnych

Léčebna dlouhodobě nemocných se od prosince 2018 nachází v budově interního pavilonu v areálu Litomyšlské nemocnice. Pavilon, který byl poprvé slavnostně otevřen v září roku 1938, prošel v mezi lety 2015–2018 rozsáhlou rekonstrukcí. Součástí úpravy budovy, ve které se kromě léčebny dlouhodobě nemocných nachází také interní oddělení, bylo její zateplení, rekonstrukce vnitřních prostor a pokojů včetně sociálního zařízení, instalace nového nábytku a vybudování zázemí pro personál. Budova byla slavnostně otevřena 10. ledna 2019. Investorem stavby byl Pardubický kraj a společnost Nemocnice Pardubického kraje.

Před přesunem do areálu Litomyšlské nemocnice byla léčebna dlouhodobě nemocných situována v objektu vily Klára na Zámecké ulici. Vila Klára postavena v roce 1895 jako vila pana Sedláka v novorenesančním slohu. Dne 11. srpna 1929, v den svátku sv. Kláry, byla předána jako "Domov svaté Kláry" jménem "Družiny sv. Kláry" do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde bylo zřízeno k 1. lednu 1974.


uložení dat: 13. 02. 2020

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty